Chelation Therapy

5,000.00 ฿

กลุ่มเสี่ยงที่ห้ามทำคีเลชั่นบำบัด

 • ผู้ป่วยไตวาย
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้แพ้สาร EDTA
 • ผู้ที่มีภาวะสมองผิดปกติจากตะกั่วเฉียบพลัน
 • ผู้ที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติ
 • ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์

ข้อควรระวังในการทำคีเลชั่นบำบัด

 • ควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิดก่อนทำคีเลชั่น
 • ผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
 • ผู้ที่มีภาวะไตบกพร่อง
 • โรคตับ
 • โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับปกติได้
 • ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด เช่น G6PD
หมวดหมู่:

รายละเอียด

ปัจจุบันมีการใช้คีเลชั่นบำบัดเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมบำบัดโรคที่ใช้รักษาภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือตีบ (Aterosclerosis ) ร่วมกับการรับประทานยาหรือผ่าตัดและการรักษาแบบองค์รวมด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร สมดุลฮอร์โมน

การเตรียมตัวก่อนและระหว่างคีเลชั่นบำบัด
1. ระยะเวลาในการบริการ ต่อครั้ง ประมาณ 2.5-3 ชม.
2. ระหว่างที่ให้น้ำเกลือสามารถผักผ่อน ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ หรือฟังเพลง ได้ตามปกติหลังจากนั้น
สามารถประกอบกิจกรรมได้ตามปกติไม่จำเป็นต้องนอนพัก
3. ควรพบแพทย์ตรวจร่างกายเพื่อประเมินปัญหาที่เป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของไต ก่อนการเข้ารับบริการในครั้งแรก
4. ระหว่างการรักษา ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากขึ้น แนะนำให้ดื่มน้ำผลไม้
เพราะระหว่างทำอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง
5. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีวิตามิน แร่ธาตุ พอเพียงต่อการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกาย