Food Inflammation (FIT Test)

29,500.00 ฿

เป็นการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงที่ใช้เทคนิคพิเศษ (ELISA) ที่ตรวจปฏิกิริยาที่เกิดกับทั้งแอนติบอดีชนิด IgG และสารเชิงซ้อน IC-C3d เพื่อชี้วัดปฏิกิริยาต่ออาหารและสารปนเปื้อนในอาหารเหล่านี้

ช่วยเพิ่มความเที่ยงตรง แม่นยำได้มากถึง 99.1%  เมื่อเทียบกับการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงเทคนิคอื่นๆ ซึ่งจะวัดเฉพาะระดับแอนติบอดีชนิด IgG เท่านั้น

Food Inflammation Test ต่างกับ Food Intolerance Test อย่างไร ⁉ >> คลิก!!

รายละเอียด

การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงแบบ FIT Test

เป็นการวิเคราะห์ภูมิแพ้แฝงที่มีต่ออาหาร สีผสมอาหาร และสารปรุงแต่งในอาหาร รวม 132 ชนิด

ภูมิแพ้อาหารแฝง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :
  • ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจเลือด
  • โปรแกรมนี้ไม่รวมรายการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปี
  • W9 Wellness ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • กรุณาโทรนัดหมายก่อนใช้บริการที่ 092-9936922

ระยะเวลารอผลตรวจ : 2 สัปดาห์