Hormone Balance Package

6,500.00 ฿

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมนเพศ 7 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย การสร้างสมดุลฮอร์โมนเพศจึงมีความสำคัญต่อระบบประสาท การควบคุมอารมณ์ การนอนหลับ สมรรถภาพทางเพศ รวมถึงระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย

รายละเอียด

ตรวจฮอร์โมน

👫 ฮอร์โมนเพศ โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมนเพศ 7 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย

การสร้างสมดุลสสุขภาพได้นั้น ปัจจัยสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นคือการสร้างสมดุลระดับฮอร์โมนต่างๆ นับตั้งแต่ฮอร์โมนเพศ เนื่องจากฮอร์โมนเป็นส่วนที่ช่วยให้การทำงานของร่างกายในระบบจำเป็นต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานประสานกันได้อย่างเป็นระบบ

ดังนั้นสมดุลของฮอร์โมนเพศจึงมีความสำคัญต่อระบบประสาทในการควบคุมอารมณ์ การนอนหลับ สมรรถภาพทางเพศ รวมถึงระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย ด้วยเหตุนี้การหาต้นเหตุของความไม่สมดุลนั้นจะช่วยให้สามารถรักษาปัญหาสุขภาพได้อย่างตรงจุดเพื่อการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สุขภาพเชิงลึกที่คัดสรรมาเพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เช่นคุณ
โปรแกรมตรวจสมดุล ฮอร์โมนเพศ Sex Health Hormone Package

✅ Wellness consultation ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์
✅ Body Composition Analysis การวัดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย
✅ Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
✅ Estradiols ฮอร์โมนเอสโตรเจน
✅ Progesterone (F) ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
✅ FSH (F) ฮอร์โมนการเจริญพันธุ์
✅ DHEAS ฮอร์โมนต่อมหมวกไต
✅ SHBG โปรตีนขนส่งฮอร์โมน

สมดุลฮอร์โมนเพศ (7 รายการ) 6,500 บาท
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
    • ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนรับบริการ
    • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
    • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่  092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness

ระยะเวลารอผลตรวจ : 2 สัปดาห์