Hormone Balance Package

6,500.00 ฿

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมนเพศ 7 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย การสร้างสมดุลฮอร์โมนเพศจึงมีความสำคัญต่อระบบประสาท การควบคุมอารมณ์ การนอนหลับ สมรรถภาพทางเพศ รวมถึงระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย

รายละเอียด

ตรวจฮอร์โมนเพศ

👫 ฮอร์โมนเพศ โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมนเพศ 7 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย

การสร้างสมดุลสสุขภาพได้นั้น ปัจจัยสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นคือการสร้างสมดุลระดับฮอร์โมนต่างๆ นับตั้งแต่ฮอร์โมนเพศ เนื่องจากฮอร์โมนเป็นส่วนที่ช่วยให้การทำงานของร่างกายในระบบจำเป็นต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานประสานกันได้อย่างเป็นระบบ

ดังนั้นสมดุลของฮอร์โมนเพศจึงมีความสำคัญต่อระบบประสาทในการควบคุมอารมณ์ การนอนหลับ สมรรถภาพทางเพศ รวมถึงระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย ด้วยเหตุนี้การหาต้นเหตุของความไม่สมดุลนั้นจะช่วยให้สามารถรักษาปัญหาสุขภาพได้อย่างตรงจุดเพื่อการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สุขภาพเชิงลึกที่คัดสรรมาเพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เช่นคุณ
โปรแกรมตรวจสมดุล ฮอร์โมนเพศ Sex Health Hormone Package

✅ Wellness consultation ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์
✅ Body Composition Analysis การวัดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย
✅ Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
✅ Estradiols ฮอร์โมนเอสโตรเจน
✅ Progesterone (F) ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
✅ FSH (F) ฮอร์โมนการเจริญพันธุ์
✅ DHEAS ฮอร์โมนต่อมหมวกไต
✅ SHBG โปรตีนขนส่งฮอร์โมน

สมดุลฮอร์โมนเพศ (7 รายการ) 6,500 บาท
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
    • ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนรับบริการ
    • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
    • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่  092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness

ระยะเวลารอผลตรวจ : 2 สัปดาห์

ปรึกษาแพทย์
น้ำหนักไม่ลดHealthy Hub

น้ำหนักไม่ลด สาเหตุแท้จริงอาจเพราะฮอร์โมนไม่สมดุล

ฮอร์โมน คือสารเคมีที่ร่างกายใช้สื่อสารกัน เพื่อควบคุมสมดุลร่างกายในทุกระบบ รวมทั้งระบบเผาผลาญด้วย ปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งของโรคอ้วนที่เราทราบกันดีก็คือ กา […]

ความเครียดHealthy Hub

ความเครียด เกิดจากตัวเราหรือฮอร์โมนเป็นตัวกำหนด

เดี๋ยวนี้หมอเจอคนไข้ที่ยังเด็ก อายุน้อยๆ เป็นโรคเครียดกันมากขึ้น หมอพบว่า ส่วนใหญ่เด็กจะเครียดเพราะ “ความคาดหวัง” เริ่มตั้งแต่ความคาดหวังจากพ่อแม่ จาก […]

ภาวะซึมเศร้าBlog

ภาวะซึมเศร้า เครียด ป่วยง่าย อาจเพราะร่างกายขาดวิตามินดี

วิตามินดีกับ ภาวะซึมเศร้า Vitamin D and Depression ภาวะขาดวิตามินดีหลายชนิด รวมทั้ง ภาวะขาดวิตามินดี มีความสัมพันธ์กับ ภาวะซึมเศร้า รวมถึงระดับวิตามิน […]