คณะนักลงทุนNews & Activities

คณะนักลงทุน High Net Worth ผู้จัดการกองทุนและ Analyst มาเยี่ยมชม W9 Wellness Center

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะนักลงทุน คุณ ปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน บริษัท Country Group Securities พานักลงทุน High Net Worth ...

ศูนย์บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมNews & Activities

โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว ศูนย์บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 คุณสุพร วัธนเวคิน  ร่วมกับ  คุณขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์  และ  นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์  จัดงาน  “W9 Wellness Center Soft Launc ...

ลงทุนเพื่อสุขภาพNews & Activities

ลงทุนเพื่อสุขภาพ W9 Wellness Center

เพื่อตอบรับเทรนด์การแพทย์เชิงป้องกัน (Wellness Industry) ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ทั่วโลก  สุพร วัธนเวคิน  และ   ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์  ร่วมมือเปิด  “W9 Wellnes ...

W9 Wellness CenterNews & Activities

W9 Wellness Center ศูนย์บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเวชศาสตร์ชะลอวัย รพ.พระรามเก้า

สุพร วัธนเวคิน (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ (ขวาสุด) และ นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (ซ้ายสุด) จัดงาน “W9 Wellness Center Soft Launch” (ดับเ ...

W9 Wellness CenterNews & Activities

W9 Wellness Center เทรนด์ดูแลสุขภาพแนวใหม่ เน้นสร้างสมดุลในการใช้ชีวิต

เพราะเชื่อว่าการดูแลสุขภาพอย่างถึงแก่นต้องเริ่มจากการมีทัศนคติด้านสุขภาพที่ดี (Healthitude) และเทรนด์การแพทย์เชิงป้องกัน (Wellness Industry) กำลังมาแร ...