ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้
W9 Wellness Center

W9 Wellness Center เทรนด์ดูแลสุขภาพแนวใหม่ เน้นสร้างสมดุลในการใช้ชีวิต

เพราะเชื่อว่าการดูแลสุขภาพอย่างถึงแก่นต้องเริ่มจากการมีทัศนคติด้านสุขภาพที่ดี (Healthitude) และเทรนด์การแพทย์เชิงป้องกัน (Wellness Industry) กำลังมาแรงทั่วโลก โรงพยาบาลพระรามเก้า จึงร่วมมือกับ 2 นักธุรกิจคนเก่ง สุพร วัธนเวคิน, ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ เปิด W9 Wellness Center (ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์) ศูนย์บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดโรค โดยมี นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ นั่งแท่นผู้อำนวยการฯ และได้จัดงานซอฟท์ ลอนช์ พร้อมแนะนำบริการ ท่ามกลางแขกวีไอพี อาทิ นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมด้วย สาวิตรี รมยะรูป, ชัชวาลย์ เจียรวนนท์, นเรศ งามอภิชน, ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์, สุพินท์ มีชูชีพ, คณิพงษ์ แขวัฒนะ, ขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน, พิชัญญา กัญจนาภรณ์, ดร.นงลักษณ์ – นพ.มงคล จันทาภากุล, ธัณธชา จันทาภากุล, ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา, วราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์, นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล, ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ, หลุยส์ เตชะอุบล, วิทนาถ วรรธนะกุล, นภ วาศนา, ณิชา ตั้งชีวินศิริกุล, ปณิตา ธีรภาพวงศ์, กันธิมา พรศรีนิยมร่วมงาน  ณ ชั้น 3 โรงพยาบาลพระรามเก้า

สุพร วัธนเวคิน ผู้ร่วมก่อตั้ง ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์ เผยถึงที่มาของการก้าวสู่มิติใหม่ในครั้งนี้ว่า “เพราะเห็นเทรนด์การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นเมกะเทรนด์ คนส่วนใหญ่หันมาสนใจการดูแลเชิงสุขภาพแนวป้องกันโรค (Preventive) มากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา จึงนำมาสู่การเปิดตัว ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ          พันธกิจของโรงพยาบาลพระรามเก้าที่มุ่งนำเสนอทางเลือกและให้บริการ การป้องกัน การรักษา และดูแลสุขภาพ โดยทางศูนย์ฯ มีทีมแพทย์เฉพาะด้านอย่างแท้จริง นำทีมโดย นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging), พญ.ภัทรลดา ฤทธิวงศ์ แพทย์เฉพาะทาง Chelation detoxification iv nutrition หรือ การล้างพิษและกำจัดโลหะหนักหลอดเลือดดำ และ นพ.ชัยสิทธิ์ พัฒนาสุวรรณ แพทย์เฉพาะทางการปรับสมดุลในร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมและ เพิ่มโอกาสในการมีบุตร”

ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ กรรมการบริหาร ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์ กล่าวว่า “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค ต้องมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายใต้มาตรฐาน ตรวจลงลึกถึงระดับเซลล์ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน นำมาวิเคราะห์หาต้นตอที่แท้จริงของปัญหา และออกแบบการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล (Personalized) โดยใช้ข้อมูลสุขภาพเชิงลึก ประกอบกับการให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) ที่เน้นการมีส่วนร่วม (Participatory) ระหว่างกัน  เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาว เพื่อประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังมีบริการ Weight Management โปรแกรมสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก หรือ ปรับสัดส่วนร่างกายให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุลอย่างปลอดภัย การตรวจวิเคราะห์ระดับสารอาหาร ที่จำเป็นกับร่างกาย (Nutrition) บริการขับสารพิษ (Detoxification) บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การปรับสมดุลในร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสในการมีบุตร, บริการให้วิตามินและเกลือแร่   ผ่านทางหลอดเลือดดำ, การให้คีเลชั่น (Chelation) บำบัดเพื่อกำจัดสารพิษโลหะหนัก เพื่อให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย กลับมาทำงานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ

ด้าน นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์ และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เสริมถึงเทรนด์การดูแลสุขภาพที่กำลังมาแรงตอนนี้ว่า “ปัจจุบันคนยุคใหม่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ก็จริง แต่หลายครั้งยังไม่สามารถนำความรู้หรือข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการดูแลรักษาสุขภาพไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่ละบุคคลต้องการดูแลที่แตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เพราะฉะนั้นบทบาทของคุณหมอด้าน เวลเนสในการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแบบรายบุคคลจึงมีความสำคัญ เพื่อให้การดูแลครบทุกมิติ และเป็นไปอย่างตรงจุด โดยร่างกายของคนเราจะเริ่มเสื่อมถอยตั้งแต่อายุ 30 – 35 ปี และจะถดถอยอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่ช่วง 55 – 65 ปี เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพ คือ ป้องกันไว้ก่อน อย่ารอให้ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณแห่งวัยแล้วค่อยกลับมาดูแล ทั้งนี้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นสิ่งที่เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย ยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดี แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นเช่นกัน”

สำหรับผู้สนใจดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ W9 Wellness Center (ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์) ศูนย์บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดโรค ชั้น 3 โรงพยาบาลพระรามเก้า หรือ www.w9wellness.com โทร.092-993-6922

Share : 

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า โพรไบโอติกส์ช่วยอะไร จนชินหู และรู้ถึงสรรพคุณเด่นในเรื่องระบบขับถ่าย แต่น้อยคนจะรู้ว่าโพรไบโอติกส์ในลำไส้ของเรามีประโยชน์ต่อระบบอื่นๆ

“สมดุลลำไส้”รู้หรือไม่? 70-80% ของ “ระบบภูมิต้านทาน” ในร่างกายเราทั้งหมด รวมกันอยู่ที่ “ลำไส้” ความสำคัญของลำไส้ ปกติคนเราจะชอบคิดว่าเชื้อโรคจะเข้าทางผิวหนังของเรา แต่จริงๆ ถ้าผิวหนังเราไม่มีแผลเชื้อโรคแทบจะไม่มีโอกาสเข้าสู่ร่างกายเราได้เลย สิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือ อาหารที่เรานำเข้าปากไปนี่แหละ คือตัวการที่นำเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว ทั้งสารปนเปื้อนจากอาหารและภาชนะที่ใช้ สมดุลลำไส้ หน้าที่ของลำไส้ ลำไส้นอกจากจะใช้ในการดูดซึมสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ ที่เรารับประทานเข้าไปแล้วนั่น ยังทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียหรือสารพิษภายในร่างกาย เพราะเมื่อเรามีลำไส้ดี สุขภาพเราก็ดีตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ ผิวพรรณ พลังงาน ระบบเผาผลาญ การนอนหลับ ระบบย่อย แต่ถ้าเกิดลำไส้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษจนเข้าสู่กระแสเลือด ก็ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ปวดหัวไมเกรน เป็นมิแพ้ โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคอ้วน โรคเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ โรคสมาธิสั้นในเด็ก นอนไม่หลับ โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ หรือแม้แต่โรคมะเร็ง ดังนั้นหากคุณกำลังสงสัยในโรคหรืออาการดังกล่าง หมอแนะนำให้ลองสำรวจที่ลำไส้ของเราก่อนเป็นอันดับแรก ลำไส้ คือสมองที่สอง หน้าที่ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ลำไส้ยังถือเป็นส่วนรวมสารสื่อประสาทต่างๆ ไม่ใช่แค่เรื่องปากท้อง […]