ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

Dr. ARAYA DAMNERNSAWAD

SCHEDULE

Day : Tuesday/ Wednesday/ Thursday/ Friday/ Saturday
Time : 9.00 am – 5.00 pm

Specialization & Interest
 • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
 • แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Physician)
 • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)

EDUCATION BACKGROUNDS
 • In Progress : Diploma of Lifestyle Medicine; Department of Health, Thailand
 • 2023 – 2024 : Fellowship in Anti-Aging and Regenerative Medicine; Dhurakij Pundit University, Bangkok
 • 2019 – 2022 Diploma of Family Medicine; In Sevice Training, Lampang Hospital, Lampang
 • 2014 – 2019 Doctor of Medicine (M.D.); Naresuan University, Phisanulok
 • 2004 – 2010 Doctor of Pharmacy (Pharm.D.) Chaing Mai University, Chaing Mai

MEDICAL TRAINING & CONFERENCES
 • 2024 : Dietary Supplement Products Consultation Course; Collaboration of Dhurakij Phudit University and Thai Integrative Medical Association
 • 2023 : TIMA 2023 3rd Enzyme Therapy; Department of Thai traditional and alternative medicine
 • 2023 : Chelation Therapy Training; Chelation medical association, Thailand
 • 2021 : Medical Cannabis Training for Physician; Department of Medical Service, Thailand

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Consult your health concerns and enjoy exclusive privileges here.

แพทย์ท่านอื่น

Another doctor

แพทย์หญิงนันภกร เหลืองอร่าม (หมออุ๊)
นพ.กฤศ ธิติรังสี (หมอนำ)
นพ. พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (หมอบาย)