ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

Pattaralada Rittiwong

SCHEDULE

Day : Monday / Tuesday / Friday / Sunday
Time : 9.00 am – 5.00 pm

Specialization & Interest
 • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Medicine)
 • โภชนาการเพื่อสุขภาพ (Nutrition Wellness)
 • การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling)
 • การขับสารพิษแบบองค์รวม (Holistic Detoxification)
 • การแพทย์แบบบูรณาการสุขภาพและความงาม (Integrative Medicine and Beauty)
 • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)

EDUCATION BACKGROUNDS
 • INSTRUCTOR OF COLON HYDROTHERAPY, USA : International Association of Colon Hydrotherapy (I-ACT), USA
 • Preventive Medicine, Public Health, The Medical Council of Thailand
 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)
 • Applying Functional Medicine in Clinical Practice (AFMCP) -Institute for Functional Medicine (IFM)
 • International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) Australasian Society of Lifestyle Medicine (ASLM)
 • Suranaree University of Technology, Thailand

MEDICAL TRAINING & CONFERENCES
 • Special lecturer and guest speaker in anti-aging and regenerative medicine at Maefahluang university
 • The 28th Mini Master of Management in Health, ASEAN Institute for Health Development (AIHD), Mahidol University and Thailand Preventive Medicine
 • SNPs Interpretation and Personalized Nutrigenomics (DNA Life), Singapore
 • Chelation Therapy, Chelation Medical Association Thailand
 • Medical Cannabis, Chulabhorn International College of Medicine
 • Enzyme Therapy, Thai Integrative Medical Association
 • Anti-Aging Sports & Wellness Medicine, MFU
 • Certificate in attendance, Gut Microbiome for Healthy and Happy Life, Mahidol University
 • Bio-Identical Hormone Replacement Therapy (BHRT)
 • ADVANCED NUTRITION FOR WELLNESS, IFNW, THAILAND
 • ADVANCE CARDIAC LIFE SUPPORT : The heart association of Thailand under the Royal patron age of the king

SPEAKER
 • 3rd SMART : The Third Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand : Dhurakij Pundit University หัวข้อ NK cell and Apply
 • Wincell Research inatitute หัวข้อ การประยุกต์ความรู้และการใช้สเต็มเซลล์ (Cell therapy) และสารสกัดจากรก ในคนไข้ชะลอวัย

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Consult your health concerns and enjoy exclusive privileges here.

แพทย์ท่านอื่น

Another doctor

นพ.กฤศ ธิติรังสี (หมอนำ)
แพทย์หญิงนันภกร เหลืองอร่าม (หมออุ๊)
นพ. พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (หมอบาย)