ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้


Comprehensive Sustainable Health Care Services in the WELLNESS Field

W9 Wellness Center provides personalized health care services that cover all individual needs, addressing chronic discomforts that may have become habitual. We conduct in-depth examinations to identify the true root causes of health problems, emphasizing a balanced body assessment to prevent diseases before they occur.Under the care of a team of specialized medical professionals, we help you become the owner of robust health and ensure long-lasting well-being is close at hand.

W9 Wellness Center

Our services.

เน้นปรับไลฟ์สไตล์ เสริมสารอาหารที่จำเป็น และใช้เทคโนโลยีในการบำบัดออฟฟิศซินโดรม
ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับฝุ่นและมลภาวะ ส่งผลให้เราเป็นโรคภูมิแพ้กันมากขึ้น แม้จะไม่มีพันธุกรรมแต่สิ่งแวดล้อมก็ทำให้เราเป็น ภูมิแพ้

ไอ จาม ปัสสาวะเล็ด ปัญหากลุ่มใจของผู้ใหญ่หลายท่าน เกิดจากร่างกายกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ตรวจสุขภาพ ยกกระดับ “การป้องกัน” และดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก กับการตรวจสุขภาพเชิง
โปรแกรมการตรวจระดับสมดุลฮอร์โมน ตรวจฮอร์โมน 15 รายการ ตรวจลงลึกและครอบคลุมมากขึ้นในทุกระบบการทำงานหลักของร่างกาย
โปรแกรมลดน้ำหนัก ตรวจวิเคราะห์ถึงต้นตอที่แท้จริงของปัญหาการ ลดน้ำหนัก เฉพาะรายบุคคล เจาะลึกถึง
โปรแกรมตรวจสารพิษ ที่ช่วยเร่งระบบการขับของเสียจากระบบเผาผลาญ และสารพิษสะสมในร่างกาย ที่ได้รับเข้ามาจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมรอบตัว
การรักษามะเร็งทางเลือกได้รับการยอมรับมากขึ้น ช่วยลดผลข้างเคียงจากการทำคีโม และ NK Cell

The Expert Medical Team


Choose preventive health care at W9 Wellness Center, 3rd Floor, Pharam 9 Hospital.

Our medical team, consisting of medical specialists and W9 Wellness Center staff, is ready to provide premium-level care and service to all our clients.

error: Content is protected !!