ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

Urine Organic Acid Test

วิเคราะห์ความสมดุลในกระบวนการขับสารพิษ ผ่านการตรวจวัดปริมาณกรดอินทรีย์ที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการทำงานของร่างกายได้ในหลายระบบ

ราคา ฿18,500.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

What is The Organic Acids Test?

การตรวจ Organic Acids Test ไม่ใช่การตรวจเพื่อการวินิฉัยโรค แต่เป็นการตรวจดูความสมดุลในกระบวนการ เมตาบอลิซึม ของร่างกาย ผ่านการตรวจวัดระดับปริมาณกรดอินทรีย์ ที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ซึ่งสามารถสะท้อน ถึงการทํางานของร่างกายได้ในหลายระบบ ซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค หรือความผิดปกติ ตั้งแต่ ระดับเซลล์จนถึงการทํางานร่วมกันของอวัยวะต่างๆ เช่น

 • ความผิดปกติในระบบเผาผลาญสารอาหาร (Energy Pathways) 
 • การสร้างพลังงานในระดับเซลล์ (Mitochondrial Function) 
 • สมดุลสารสื่อประสาท (Neurotransmitter Balance) 
 • สมดุลจุลชีพในลําไส้ (Intestinal Microbial balance) 
 • สารพิษและระบบการขับสารพิษ (Toxins & Detoxification)

What is Organic Acid?

อินทรีย์ คือ สารที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึม ในระบบต่างๆของร่างกาย ซึ่งเป็นผลรวมของ กระบวนการร่างกาย ทั้งการย่อยอาหาร การผลิตพลังงาน การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมสมดุล กรดอะมิโน การทํางานของจุลชีพในลําไส้ รวมถึงระบบการกําจัดของเสียทางปัสสาวะ

What is Urine Organic Acids Test Can Tell?

 • ประสิทธิภาพระบบเผาผลาญ (Metabolism) และการสร้างพลังงานในระดับเซลล์ (Mitochondrial Function)
 • ความต้องการวิตามิน ระดับอนุมูลอิสระ และการทําลายเซลล์ (Vitamins and Oxidative damage)
 • สมดุลสารสื่อประสาท (Neurotransmitter Balance)
 • ระดับสารก่อการอักเสบในระบบประสาทและสมอง (Brain Inflammation Markers)
 • สมดุลเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในลําไส้ (Gut Ecosystems)
 • สารพิษจากสิ่งแวดล้อม และระบบการขับสารพิษ (Environmental Toxins & Detoxification)

Issues Organic Acid Can Uncover

ประโยชน์ของการตรวจ Organic Acids Test อาจจะช่วย ในการสืบหาต้นตอของปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากความไม่สมดุล ของระบบเมตาบอลิซึมของร่างกาย สามารถช่วยในการวางแผน การรักษาหรือปรับสมดุลได้อย่างตรงจุด ทั้งปัญหาเรื่อง การลดน้ําหนักยาก อ่อนเพลียเรื้อรัง เจ็บปวดเรื้อรัง นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือ ลําไส้แปรปรวน นอกจากนี้ Organic Acids Test ยังสามารถช่วย บ่งชี้ความต้องการวิตามิน โปรตีน และแร่ธาตุภายในร่างกาย ระดับความเสียหายของเซลล์จากการทําลายของอนุมูลอิสระ ระดับการอักเสบเรื้อรังในระบบประสาทและสมอง ซึ่งอาจจะะส่งผลให้เกิดความผิดปกติเรื้อรังหลายระบบ โรคเรื้อรังต่างๆ หรือแม้แต่โรคแพ้ภูมิตัวเองในระบบต่างๆ

Benefits of Urine Organic Acids Test

 • เสริมสร้างประสิทธิภาพการล้างพิษ
 • เสริมสร้างและปรับปรุงภูมิคุ้มกัน
 • ป้องกันโรคเจ็บป่วยเรื้อรังหรือโรคที่หาสาเหตุ จากภายนอกไม่wบ
 • การใช้วิตามิน และอาหารเสริม ที่ถูกต้องตามความต้องการของแต่ละบุคคล

Specimen Requirements

ปัสสาวะแรกในตอนเช้า ประมาณ 10 มิลลิลิตร ก่อนรับประทานน้ําและอาหาร โดยก่อนเก็บปัสสาวะ 48 ชั่วโมง ควรเลี่ยงเลี่ยงการรับประทาน แอปเปิ้ล องุ่น ลูกเกด ลูกแพร์ แครนเบอร์รี่ และ น้ําแครนเบอร์รี่ ควรหลีกเลี่ยงอาหารเย็น มือหนัก และการออกกําลังกายหนัก ในคืนก่อนเก็บปัสสาวะ และควรหลีกเลี่ยงอาหารเสริมกลุ่มโปรตีน สมุนไพร หรือเห็ดทางการแพทย์ชนิดต่างๆด้วย

การตรวจหากรดอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Organic Profile) เป็นการตรวจ เพื่อแสดงถึงการทํางานของระบบต่างๆของร่างกายว่าปกติหรือไม่ โดยทําการตรวจวิเคราะห์หากรดอินทรีย์ในปัสสาวะ มากกว่า 50 ชนิด

 • กระบวนการย่อยสารอาหาร
 • กระบวนการสร้างพลังงานของเซลล์
 • การสร้างสารสื่อประสาท
 • การกําจัดสารพิษ
 • สารที่ได้จากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร (Gut Ecosystem)

การตรวจหากรดอินทรีย์ในปัสสาวะ

 1. ความต้องการวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นในปฏิกิริยาต่างๆของร่างกาย
 2. การเผาผลาญสารอาหารต่างๆเพื่อนําไปสร้างพลังงานของเซลล์
 3. สมดุลของการสร้างสารสื่อประสาท
 4. การสัมผัสหรือขับสารพิษของร่างกาย
 5. สมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
 6. ความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากอนุมูลอิสระ

การเตรียมตัวก่อนการรับบริการ

 • เก็บปัสสาวะ (first morning or random specimen) ใส่ในภาชนะที่สะอาดที่เตรียมไว้ให้
 • และมิดชิดประมาณ 10-15 มล. , หลีกเลี่ยงการดื่มน้ําก่อนนอน 2 ชั่วโมง
 • แนะนําให้หลีกเลี่ยงแอปเปิ้ล องุ่น ลูกเกด ลูกแพร์ แคนเบอรี่ ไม่น้อยกว่า 24 ชม. ก่อนตรวจเพราะ
 • อาจมีผลต่อค่าแลป
 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 2 สัปดาห์

สาขาที่ให้บริการ

 • สาขา โรงพยาบาลพระรามเก้า
  • เบอร์โทรศัพท์: 092-9936922
  • Line: @w9wellness
  • เวลาเปิด-ปิด: 08.00 – 17.00 น.
 • สาขา เพลินจิตเซ็นเตอร์
  • เบอร์โทรศัพท์: 099-4969626
  • Line: @wploenchit
  • เวลาเปิด-ปิด: 10.00 – 19.00 น.

แพ็กเกจและโปรโมชั่นอื่นๆ

โปรแกรมตรวจสุขภาพองค์รวม 68 รายการ ที่ครอบคลุมการตรวจทุกระบบ ทั้งการตรวจพื้นฐาน ระดับฮอร์โมน วิตามิน และการอักเสบในระบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือผู้ที่ต้องการตรวจสมดุลสุขภาพเชิงป้องกันที่ลงลึกมากยิ่งขึ้นกว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน

ราคา ฿39,000.00 บาท

เทสต์เพียง 1 ครั้ง รู้ทันสารก่อภูมิแพ้ได้มากถึง 36 ชนิด
การตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ด้วยความแม่นยําสูง (Specific lgE testing) พร้อมวางแผนแนวทาง การปรับไลฟ์สไตล์ตามผลตรวจเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ราคา ฿6,500.00 บาท

Sale!

Long Covid Program ทางลัดบำบัดสุขภาพและฟื้นฟูร่างกาย พร้อมกู้คืนระบบภูมิคุ้มกันเร่งด่วน ฟื้นตัวไวจบในโปรแกรมเดียว

ราคา ราคาเดิมคือ: ฿58,400.00ราคาปัจจุบันคือ: ฿39,000.00 บาท