ตรวจคัดกรองมะเร็ง
 • Cancer
 • by W9Wellness
 • 11 มีนาคม 2022
 • Post Views: 990

มะเร็ง อย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นโรคที่ไม่ติดต่อ แต่เป็นโรคที่ทำให้เกิดอัตราการสูญเสียมากที่สุด และในปัจจุบันเราสามารถ ตรวจคัดกรองมะเร็ง ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะคนที่มีประวัติคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคร้าย (มะเร็ง) จะทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่น รวมถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็ส่งผลให้หลายๆ คนเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคร้ายได้ง่ายขึ้น

ตรวจคัดกรองมะเร็ง ปัจจัยการเกิดโรคร้ายมีอยู่ 2 ปัจจัย

ปัจจัยภายใน ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากติดตัวเรามาแต่กำเนิด

 • ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม อย่างเช่น ถ้าเรามีพ่อแม่หรือว่าญาติที่เป็นมะเร็ง เราก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปที่จะเกิดเป็นโรคร้ายได้
 • ปัจจัยทางด้านอายุ เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ ถ้าเกิดเรามีอายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคร้ายมากขึ้น
 • น้ำหนักตัว คนที่มีน้ำหนักตัวเยอะก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคร้ายได้หลายชนิดมากๆ เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก

ปัจจัยภายนอก หรือเรียกว่า Epigenetic เป็นปัจจัยที่ไม่ได้เป็นพันธุกรรมมาโดยตรง แล้วก็ทำให้ก่อเป็นโรคร้ายได้ในอนาคต

 • อาหาร เช่น การรับประทานอาหารแปรรูป การรับประทานเนื้อแดง การรับประทานอาหารหมักดองเป็นประจำ ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง หรือกรรมวิธีในการปรุงอาหาร เช่น การกินปิ้งย่าง เป็นต้น
 • การใช้สารเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์ หรือบุหรี่ จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคร้ายมากขึ้น
 • ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น มลพิษ มลภาวะต่างๆ ฝุ่น PM 2.5 สารโลหะหนักต่างๆ ก็จะเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคร้ายได้

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นปัจจัยทางด้านพันธุกรรม แต่ยังมีปัจจัยทางด้านอื่นๆ ที่ส่งผลให้เราเสี่ยงเกิดเป็นโรคร้ายได้ ดังนั้น การตรวจคัดกรองเนื้อร้ายทุกปี หรือว่าการค้นหาสาเหตุกันในทุกๆ ปี เพื่อที่จะได้รับการรักษา แล้วก็ป้องกันการเกิดโรคร้ายได้

แนวทางในการป้องกันการเกิดโรคร้าย

การค้นหาความเสี่ยง ก็จะทำได้ตั้งแต่การซักประวัติ การตรวจร่างกาย แล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ หรือว่าอาจจะส่งตรวจ อย่างเช่น อัลตร้าซาวด์ CT SCAN ต่างๆ แต่เราก็สามารถสังเกตได้ว่า  ในปัจจุบันมีนวัตกรรมแล้วก็มีเทคโนโลยีการตรวจที่มากมาย ที่จะทำให้เราทราบตั้งแต่แรกๆ เลยว่าเรามีความเสี่ยงอะไร เช่น การตรวจดีเอ็นเอ หรือการตรวจพันธุกรรม ก็จะเป็นการตรวจที่สามารถทราบความเสี่ยงได้เลยว่าเรามีพันธุกรรมอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคร้าย เพื่อที่เราจะได้วางแผนแล้วก็จัดการได้อย่างตรงจุด

การลดความเสี่ยง ซึ่งการลดความเสี่ยงในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีปัจจัยที่ทำให้มีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจจะมีการวางแผนตั้งแต่ การออกกำลังกาย การปรับอาหาร ไลฟ์สไตล์ ซึ่งก็จะมีการวางแผนเป็นเฉพาะรายไป

การค้นหามะเร็งตั้งแต่ระยะแรกๆ เมื่อก่อนเราก็จะมีการตรวจ เช่น Tumor marker หรือว่าสารบ่งชี้มะเร็ง ต่อมาก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์มาเรื่อยๆ จนกระทั่งเราสามารถที่จะตรวจเจอเนื้อร้ายตั้งแต่ในระยะแรกๆ ได้ อย่างเช่น EDIM  Technology (Epitope Detection in Macrophages Technology) เป็นต้น ซึ่งเราก็จะสามารถที่จะตรวจเจอเนื้อร้ายตั้งแต่ในระยะแรกๆ ได้ แล้วเมื่อเราเจอตั้งแต่ระยะแรกๆ ก็จะมีโอกาสที่จะรักษาได้ผลแล้วก็สามารถที่จะรักษาหายได้

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

คนที่แนะนำให้มาตรวจคัดกรอง

 • คนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคร้าย
 • คนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคร้าย ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • คนที่ป่วยเป็นโรคร้ายแล้วอยากตรวจเพื่อติดตาม เพื่อที่จะได้ปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 • ผู้ที่รักษาหายแล้ว แต่ว่าอยากที่จะติดตาม เพื่อเช็กดูว่ามีการกลับมาเป็นซ้ำของเนื้อร้ายอีกไหม

ซึ่ง 4 กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่หมอแนะนำว่าควรมาตรวจเช็กเพิ่มเติม หรือมาตรวจคัดกรองเนื้อร้าย เพราะโรคมะเร็งใกล้ตัวกว่าที่เราคิด ดังนั้น ควรที่จะมาตรวจเช็กเป็นประจำ เพราะว่า

“การรักษาที่ดีที่สุดก็คือการที่เราไม่รอให้มันเกิดขึ้น”