ตรวจหามะเร็ง มีความสำคัญอย่างไร?

โดยทั่วไปหากร่างกายมีเนื้อร้ายซ่อนอยู่ก็จะใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะพัฒนามาเป็นเนื้องอกหรือมะเร็ง การ ตรวจหามะเร็ง หรือตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกจึงมีความสำคัญมาก เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งที่อาจแฝงอยู่ในตัวคุณ และมีโอกาสเลี่ยงการรักษาที่อาจมีผลข้างเคียงรุนแรง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามผลการรักษาอีกด้วย

ตรวจหามะเร็ง Cancer Screening (EDIM Technology)

เป็นการตรวจคัดกรองเนื้องอกหรือมะเร็งเพียงการทดสอบเดียว สามารถ ตรวจหามะเร็ง ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งตรวจคัดกรองได้เร็วกว่าการตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) ด้วยเทคโนโลยีการตรวจหาเนื้อร้ายที่ผิดปกติ หรือที่มีโอกาสกลายเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งในร่างกาย โดยใช้ตัวบ่งชี้ APO10 และ TKTL1 ในแมคโครฟาจ (เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย รวมถึงเนื้อร้าย เปรียบเสมือนรถขยะของร่างกาย)

 • ตรวจวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเเรกจากการเจาะเลือด แทนการตรวจด้วยตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อ ไม่ต้องเจ็บตัวจากกระบวนการผ่าตัด
 • มีความแม่นยำของการตรวจ มีความจำเพาะและความไวในการตรวจสูง
 • ตรวจหาเนื้องอกหรือมะเร็งที่เป็นก้อนได้ทุกชนิด แม้เนื้องอกขนาดเล็กก็สามารถตรวจพบได้
 • ตรวจติดตามหลังการรักษา หรือตรวจเฝ้าระวังการเกิดซ้ำ

จุดตรวจจับมะเร็งที่สำคัญ

ตรวจหามะเร็ง

ตรวจคักกรองมะเร็ง W9 Advanced Cancer Screening Test (EDIM Technology)

สามารถตรวจวัดระดับความผิดปกติในช่วงก่อนที่จะกลายเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งได้ ซึ่งความผิดปกติระดับนี้มีโอกาสสูงที่จะควบคุม และเพิ่มโอกาสในการป้องกันไม่ให้พัฒนาไปเป็นเนื้อร้ายได้มากกว่า 51 ชนิด แต่เราสามารถป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพ ลดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็ง ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยวิตามินและทรีทเม้นท์ ให้เข้าไปจัดการกับเนื้อร้ายที่ผิดปกติได้ทันท่วงที 

 • กลุ่มมะเร็งสมอง (Brain cancer)
 • กลุ่มมะเร็งเต้านม (Breast cancer)
 • กลุ่มมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal cancer)
 • กลุ่มมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer)
 • กลุ่มมะเร็งในระบบสืบพันธุ์ (Gynecologic cancers)
 • กลุ่มมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)
 • กลุ่มมะเร็งของศีรษะและลําคอ (Head and Neck cancer)
 • กลุ่มมะเร็งปอด (Lung cancer)
 • กลุ่มมะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract cancer)
 • มะเร็งชนิดอื่นๆ
ตรวจหามะเร็ง

“ตรวจคัดกรองตั้งแต่วันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”

ตรวจหามะเร็ง

ตรวจหาความผิดปกติก่อน

ตรวจหามะเร็ง

ครอบคลุมเนื้องอกและมะเร็งชนิดก้อน

ตรวจหามะเร็ง

ตรวจเจอก่อน เพิ่มโอกาสการรักษา

ตรวจหามะเร็ง

ตรวจสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อการติดตาม

ตรวจหามะเร็ง

สะดวก รวดเร็ว จากตัวอย่างเลือด

ตรวจหามะเร็ง

ไม่ต้องงดน้ำ อาหาร ทราบผลภายใน 10 วัน

ใครบ้างที่ควรตรวจ?

 • ผู้ที่ต้องการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคมะเร็งทางพันธุกรรม
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการได้รับหรือสัมผัสสารก่อมะเร็งเป็นประจำ
 • ผู้ที่อยู่ในระหว่างการรักษา สามารถตรวจเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษา และติดตามพัฒนาการของเนื้องอกหรือมะเร็งได้  
 • ผู้ที่ต้องการตรวจเพื่อเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำ หลังจากได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ