มะเร็งทางเลือก ความหวังใหม่แห่งการรักษาโรคมะเร็ง

แม้เราไม่มีพันธุกรรมที่เสี่ยงเป็นโรคร้าย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความเสี่ยง เพราะในปัจจุบันด้วยวิถีการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร การใช้สารเสพติด หรือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ ล้วนเต็มไปด้วยมลพิษที่ก่อให้เกิดโรคร้ายได้ทั้สิ้น ดังนั้น การตรวจคัดกรองโรคร้ายทุกปี ก็จะทำให้เราทราบความเสี่ยง ร่วมถึงการรักษา มะเร็งทางเลือก แบบใหม่ เพื่อที่เราจะได้วางแผนแล้วก็จัดการรักษาได้อย่างตรงจุด

มะเร็ง เป็นสาเหตุการสูญเสียอันดับต้นๆของคนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงยังเป็นสาเหตุการสูญเสียเป็นอันดับหนึ่งของประชากรไทยอีกด้วย องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2030 จะมีผู้ป่วยจากเนื้อร้ายเพิ่มขึ้นเป็น 21.4 ล้านคน และคาดว่าจะมีผู้สูญเสียราว 13 ล้านคน สำหรับประเทศไทย มะเร็งเป็นสาเหตุการสูญเสียอันดับ 1 รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดในสมอง

โดยมะเร็งที่พบ 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่

    1. มะเร็งปอด
    2. มะเร็งเต้านม
    3. มะเร็งลําไส้ใหญ่ 
    4. มะเร็งกระเพาะอาหาร
    5. มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งทางเลือก

การรักษาโรคร้ายในปัจจุบันมีหลายวิธี แต่วิธีหลักๆ ที่ใช้รักษา คือ การผ่าตัด การฉายรังสี และการใช้ยาเคมีบำบัด ซึ่งการรักษาโรคร้ายด้วยยาเคมีบำบัด หรือ “คีโม” ผู้คนส่วนหนึ่งมักจะมีความรู้สึกด้านลบในแง่ของผลข้างเคียงที่เกิดกับร่างกาย จึงมีความพยายามที่จะเสาะหาการรักษาทางเลือก (Alternative Treatment) ซึ่งในปัจจุบันนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในทุกวัน ทำให้มีความพยายามค้นคว้า วิจัย ทดลอง การรักษาโรคร้ายในหลากหลายทางเลือก เพิ่มมากยิ่งขึ้น

การตรวจคัดกรองเนื้อร้าย

การตรวจคัดกรองเนื้อร้าย คือ ตรวจหารอยโรคก่อนเป็นตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้าย และสามารถให้การรักษาให้หายขาดได้ มีหลักฐานการศึกษาที่ชัดเจนว่าการตรวจคัดกรองสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายที่สำคัญได้ โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปอด ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและมีความสำคัญในประเทศไทย

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองเนื้อร้ายตั้งแต่ไม่มีอาการหรือสัญญาณเตือนใดๆ ว่าเรามีความเสี่ยงเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่า ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ส่งผลให้มีอัตราการอยู่รอดจากโรคร้ายภายหลังการรักษาเพิ่มขึ้น หรือสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายได้มากขึ้น

การตรวจคัดกรองโรคร้ายมีหลายวิธี เช่น การตรวจเลือดเพื่อดูระดับ สารบ่งชี้เนื้อร้ายชนิดต่างๆ (Tumor markers) ที่พบบ่อยในผู้ชายหรือผู้หญิง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือการตรวจภาพรังสีเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิง เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีจะมีความไว ความแม่นยำ และมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

มะเร็งทางเลือก กับการรักษารูปแบบใหม่

W9 Advanced Cancer Screening Test

มะเร็งทางเลือก

เป็นการตรวจคัดกรองเนื้องอกและมะเร็ง 51 ชนิด โดยใช้การทดสอบระบบตรวจจับ (Epitope Detection) ของเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งพบว่ามีความไว (sensitivity) มากกว่าการตรวจค่าบ่งชี้เนื้อร้ายมาตรฐาน CEA และ CA 19-9 สามารถตรวจระดับความผิดปกติของพฤติกรรมของเนื้อร้ายได้ตั้งแต่ก่อนระยะแรกเริ่ม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการป้องกันและรักษา ด้วยเทคโนโลยีการตรวจหาเนื้อร้ายที่ผิดปกติ ที่มีโอกาสกลายเป็นเนื้องอกหรือเนื้อร้ายในร่างกาย โดยใช้ตัวบ่งชี้การตอบสนองของเอ็นไซม์ 2 ชนิด ได้แก่ APO10 และ TKTL1 ในแมคโครฟาจ

W9 Care Series

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยง 13 โรคร้าย และ 21 โรคที่พบบ่อยจากกรรมพันธุ์ (Genetics) โดยใช้การตรวจดีเอ็นเอจากน้ำลาย เพื่อให้คุณสามารถตรวจความเสี่ยงโรคร้ายแต่ละชนิดที่ส่งต่อมาทางพันธุกรรม เพื่อประเมินความเสี่ยงเปรียบเทียบกับประชากรชาวเอเชีย โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อร่วมกันวางแผนจัดการกับความเสี่ยงในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคร้าย (Cancer in Family) หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์, โรคความจำเสื่อม และโรคหัวใจและหลอดเลือด

มะเร็งทางเลือก

การรักษาด้วยสารสกัดมิสเซิลโท (Mistletoe Therapy)

มะเร็งทางเลือก

มิสเซิลโท หรือต้นกาฝาก เป็นพืชสมุนไพร มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และต้านเนื้อร้าย รวมทั้งสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน ถือว่าเป็นหนึ่งในการรักษาโรคร้ายทางร่วมและทางเลือก ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด (ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา:NIH) โดยพบว่าสาร Lectin ที่อยู่ใน Mistletoe นั้นสามารถช่วยกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจ (Macrophage) และ เดนไดรติค (Dendritic ) ทำงานได้ดีขึ้นในการทำลายเนื้อร้าย จากงานวิจัยจำนวนมากพบว่า การรักษาด้วยสารสกัดมิลเซิลโท สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิต (Survival) และเพิ่มคุณภาพชีวิต (Quality of life) ในผู้ป่วยโรคร้ายได้

NK Therapy

NK Therapy คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง เป็นระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดของร่างกาย เปรียบได้เหมือนกองทัพทหารของร่างกายที่คอยปกป้อง และคอยกำจัดสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค เชื้อไวรัส รวมถึงเนื้อร้ายที่กำลังคุกคามร่างกายของเราอยู่ด้วย NK สามารถทำหน้าที่ได้แบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องรอการกระตุ้นจากระบบภูมิต้านทาน (Antibody) และไม่ต้องจดจำลักษณะของสิ่งแปลกปลอมชนิดนั้นๆ ทำให้ NK มีความสามารถในการทำลายเนื้อร้ายได้สูงกว่าเม็ดเลือดขาวอื่นๆ ถึง 100 เท่า

มะเร็งทางเลือก

แพ็กเกจและบริการที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งทางเลือก

W9 Cancer Screening Test

โปรแกรมตรวจคัดกรองเนื้องอกและมะเร็ง 51 ชนิด

มะเร็งทางเลือก

W9 Care Series

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยง 13 โรคร้าย และ 21 โรคที่พบบ่อยจากกรรมพันธุ์

มะเร็งทางเลือก

Mistletoe Therapy

การนำสารสกัดจากมิสเซิลโทมาใช้เป็นยารักษาโรคและความผิดปกติต่างๆมากมาย

มะเร็งทางเลือก

NK Therapy

ระบบภูมิคุ้มกันสู้ไวรัสแบบ 1:1 โดยไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งการ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness