มะเร็งทางเลือก ความหวังใหม่แห่งการรักษาโรคมะเร็ง

แม้เราไม่มีพันธุกรรมที่เสี่ยงเป็นโรคร้าย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความเสี่ยง เพราะในปัจจุบันด้วยวิถีการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร การใช้สารเสพติด หรือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ ล้วนเต็มไปด้วยมลพิษที่ก่อให้เกิดโรคร้ายได้ทั้งสิ้น ดังนั้น การตรวจคัดกรองโรคร้ายทุกปี ก็จะทำให้เราทราบความเสี่ยง ร่วมถึงการรักษา มะเร็งทางเลือก แบบใหม่ เพื่อที่เราจะได้วางแผนแล้วก็จัดการรักษาได้อย่างตรงจุด

มะเร็ง เป็นสาเหตุการสูญเสียอันดับต้นๆของคนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงยังเป็นสาเหตุการสูญเสียเป็นอันดับหนึ่งของประชากรไทยอีกด้วย องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2030 จะมีผู้ป่วยจากเนื้อร้ายเพิ่มขึ้นเป็น 21.4 ล้านคน และคาดว่าจะมีผู้สูญเสียราว 13 ล้านคน สำหรับประเทศไทย มะเร็งเป็นสาเหตุการสูญเสียอันดับ 1 รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดในสมอง

โดยมะเร็งที่พบ 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่

    1. มะเร็งปอด
    2. มะเร็งเต้านม
    3. มะเร็งลําไส้ใหญ่ 
    4. มะเร็งกระเพาะอาหาร
    5. มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งทางเลือก

การรักษาโรคร้ายในปัจจุบันมีหลายวิธี แต่วิธีหลักๆ ที่ใช้รักษา คือ การผ่าตัด การฉายรังสี และการใช้ยาเคมีบำบัด ซึ่งการรักษาโรคร้ายด้วยยาเคมีบำบัด หรือ “คีโม” ผู้คนส่วนหนึ่งมักจะมีความรู้สึกด้านลบในแง่ของผลข้างเคียงที่เกิดกับร่างกาย จึงมีความพยายามที่จะเสาะหาการรักษาทางเลือก (Alternative Treatment) ซึ่งในปัจจุบันนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในทุกวัน ทำให้มีความพยายามค้นคว้า วิจัย ทดลอง การรักษาโรคร้ายในหลากหลายทางเลือก เพิ่มมากยิ่งขึ้น

การตรวจคัดกรองเนื้อร้าย

การตรวจคัดกรองเนื้อร้าย คือ ตรวจหารอยโรคก่อนเป็นตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้าย และสามารถให้การรักษาให้หายขาดได้ มีหลักฐานการศึกษาที่ชัดเจนว่าการตรวจคัดกรองสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายที่สำคัญได้ โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปอด ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและมีความสำคัญในประเทศไทย

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองเนื้อร้ายตั้งแต่ไม่มีอาการหรือสัญญาณเตือนใดๆ ว่าเรามีความเสี่ยงเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่า ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ส่งผลให้มีอัตราการอยู่รอดจากโรคร้ายภายหลังการรักษาเพิ่มขึ้น หรือสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายได้มากขึ้น

การตรวจคัดกรองโรคร้ายมีหลายวิธี เช่น การตรวจเลือดเพื่อดูระดับ สารบ่งชี้เนื้อร้ายชนิดต่างๆ (Tumor markers) ที่พบบ่อยในผู้ชายหรือผู้หญิง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือการตรวจภาพรังสีเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิง เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีจะมีความไว ความแม่นยำ และมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

มะเร็งทางเลือก กับการรักษารูปแบบใหม่

W9 Advanced Cancer Screening Test

มะเร็งทางเลือก

เป็นการตรวจคัดกรองเนื้องอกและมะเร็ง 51 ชนิด โดยใช้การทดสอบระบบตรวจจับ (Epitope Detection) ของเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งพบว่ามีความไว (sensitivity) มากกว่าการตรวจค่าบ่งชี้เนื้อร้ายมาตรฐาน CEA และ CA 19-9 สามารถตรวจระดับความผิดปกติของพฤติกรรมของเนื้อร้ายได้ตั้งแต่ก่อนระยะแรกเริ่ม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการป้องกันและรักษา ด้วยเทคโนโลยีการตรวจหาเนื้อร้ายที่ผิดปกติ ที่มีโอกาสกลายเป็นเนื้องอกหรือเนื้อร้ายในร่างกาย โดยใช้ตัวบ่งชี้การตอบสนองของเอ็นไซม์ 2 ชนิด ได้แก่ APO10 และ TKTL1 ในแมคโครฟาจ

W9 Care Series

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยง 13 โรคร้าย และ 21 โรคที่พบบ่อยจากกรรมพันธุ์ (Genetics) โดยใช้การตรวจดีเอ็นเอจากน้ำลาย เพื่อให้คุณสามารถตรวจความเสี่ยงโรคร้ายแต่ละชนิดที่ส่งต่อมาทางพันธุกรรม เพื่อประเมินความเสี่ยงเปรียบเทียบกับประชากรชาวเอเชีย โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อร่วมกันวางแผนจัดการกับความเสี่ยงในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคร้าย (Cancer in Family) หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์, โรคความจำเสื่อม และโรคหัวใจและหลอดเลือด

มะเร็งทางเลือก

การรักษาด้วยสารสกัดมิสเซิลโท (Mistletoe Therapy)

มะเร็งทางเลือก

มิสเซิลโท หรือต้นกาฝาก เป็นพืชสมุนไพร มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และต้านเนื้อร้าย รวมทั้งสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน ถือว่าเป็นหนึ่งในการรักษาโรคร้ายทางร่วมและทางเลือก ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด (ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา:NIH) โดยพบว่าสาร Lectin ที่อยู่ใน Mistletoe นั้นสามารถช่วยกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจ (Macrophage) และ เดนไดรติค (Dendritic ) ทำงานได้ดีขึ้นในการทำลายเนื้อร้าย จากงานวิจัยจำนวนมากพบว่า การรักษาด้วยสารสกัดมิลเซิลโท สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิต (Survival) และเพิ่มคุณภาพชีวิต (Quality of life) ในผู้ป่วยโรคร้ายได้

NK Therapy

NK Therapy คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง เป็นระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดของร่างกาย เปรียบได้เหมือนกองทัพทหารของร่างกายที่คอยปกป้อง และคอยกำจัดสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค เชื้อไวรัส รวมถึงเนื้อร้ายที่กำลังคุกคามร่างกายของเราอยู่ด้วย NK สามารถทำหน้าที่ได้แบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องรอการกระตุ้นจากระบบภูมิต้านทาน (Antibody) และไม่ต้องจดจำลักษณะของสิ่งแปลกปลอมชนิดนั้นๆ ทำให้ NK มีความสามารถในการทำลายเนื้อร้ายได้สูงกว่าเม็ดเลือดขาวอื่นๆ ถึง 100 เท่า

มะเร็งทางเลือก

Curcumin

Curcumin IV Drip

Curcumin ขุมทรัพย์จากธรรชาติช่วยป้องกัน และรักษาเซลล์มะเร็งบางชนิด สารเคอร์คูมิน (Curcumin) เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนื่องจากเคอร์คูมินมีความสามารถในการต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง เป็นสมุนไพรที่มีมาช้านานในบ้านเราเลยก็ว่าได้ ขมิ้นชัน (Turmeric) มีสารเคอร์คูมิน ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดี เป็นอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพสูง และมีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกาย สมอง และเป็นสารต้านมะเร็ง

แพ็กเกจและบริการที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งทางเลือก

W9 Cancer Screening Test

โปรแกรมตรวจคัดกรองเนื้องอกและมะเร็ง 51 ชนิด

มะเร็งทางเลือก

W9 Care Series

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยง 13 โรคร้าย และ 21 โรคที่พบบ่อยจากกรรมพันธุ์

มะเร็งทางเลือก

Mistletoe Therapy

การนำสารสกัดจากมิสเซิลโทมาใช้เป็นยารักษาโรคและความผิดปกติต่างๆมากมาย

มะเร็งทางเลือก

NK Therapy

ระบบภูมิคุ้มกันสู้ไวรัสแบบ 1:1 โดยไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งการ

Curcumin IV Drip
Curcumin :

ขุมทรัพย์จากธรรชาติช่วยป้องกัน และรักษาเซลล์มะเร็งบางชนิด ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดี

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness