ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้
Healthitude สุข (อุดม) คติ

W9 Wellness เปิดตัวหนังสือเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ เริ่มต้นจากการมีทัศนคติที่ถูกต้องก่อน

ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness เปิดตัวหนังสือเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของยุคใหม่ กับการเริ่มต้นสะสมสุขภาพที่ดีจากการมีทัศนคติที่ถูกต้อง

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ หรือ หมอบาย ผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center ในโรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว Healthitude สุข (อุดม) คติ หนังสือ Lifestyle ที่ถ่ายทอดเรื่องราวด้านสุขภาพเชิงป้องกันและ Wellness สะท้อนไลฟ์สไตล์และสังคมของยุคใหม่ ร่วมกับงานวิจัยใหม่ ๆ ทางการแพทย์ พร้อมเรื่องราวความเชื่อมโยงของร่างกาย ความคิด ชีวิต และจิตใจ พูดคุยด้วยภาษาเข้าใจง่ายจากคุณหมอบายโดยตรง พร้อมมุมมองและแง่คิดใหม่ๆ ในการรับมือปัญหาสุขภาพ ขานรับรูปแบบปัญหาสุขภาพบนโลกวิถีใหม่ ที่เริ่มต้นได้ง่ายๆ จากการตระหนักรู้ถึงต้นเหตุที่แท้จริง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า Healthitude” มาจากคำว่า Healthy (สุขภาพ) + Attitude (ทัศนคติ)

Healthitude

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ หรือ คุณหมอบาย เปิดเผยว่า หนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” เรื่องราว ของการมีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ทัศนคติ เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก และเข้าใจมุมมองการดูแลสุขภาพผ่านทางการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แบบง่ายๆ โดยคุณหมอบายได้รวบรวมข้อมูลการดูแลสุขภาพโดยพยายามย่อยเรื่องที่เข้าใจยากให้อ่านได้ง่ายขึ้น เพื่อให้คนอ่านได้ฉุกคิด และ ชวนปรับมุมมองการดูแลสุขภาพมุมมองใหม่ๆ เปลี่ยนกรอบความคิด ปรับทัศนคติ ที่มีต่อการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่รัก โดยผ่านการรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยใหม่ๆ ทางการแพทย์ที่คนยุคนี้ควรต้องเข้าใจ และ เกิดการตระหนักรู้ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง  

เพราะสุขภาพจะดีหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ที่อาจค่อยๆสะสมจนเกิดปัญหาอย่างไม่รู้ตัว  ดังนั้นการเขียนหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” จึงมีความคาดหวังเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเปิดมุมมองทัศนคติการดูแลสุขภาพแนวใหม่ไปจนสู่การปรับพฤติกรรม พร้อมสร้างสมดุลร่างกายได้ด้วยตนเอง เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงทั้งภายในและภายนอก ภายใต้แนวคิด “Healthitude” สุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ทัศนคติที่มีต่อตัวเอง โดยเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จะนำมาสู่สุขภาพที่แข็งแรง และชีวิตที่สุขสมดุลในระยะยาว เพราะการตระหนักรู้วันนี้ ส่งผลให้การดูแลสุขภาพให้ดีอย่างยั่งยืนในอนาคตทำได้จริง ทั้งนี้ หนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” ได้รวบรวม 12 แนวคิดพิชิตปัญหาสุขภาพเบื้องต้น เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

โดยได้รวบรวมมาเป็น 12 แนวคิดเบื้องต้น ปรับมุมมอง เปลี่ยนกรอบแนวคิดที่มีต่อการดูแลสุขภาพของตัวเอง ประกอบด้วย 📖

 • Healthitude สุขภาพดีเริ่มต้นที่ทัศนคติ 
 • Introduction to Epigenetics การควบคุมเหนือพันธุกรรม 
 • Stress ความเครียด 
 • Sleep is a Priority, Not a Lifestyle Leisure การนอนคือหน้าที่ ไม่ใช่ทางเลือก 
 • Vitamin D is the New Hormone วิตามินดีคือฮอร์โมน 
 • Vitamin D and Immunity วิตามินดีกับระบบภูมิต้านทาน 
 • Vitamin D and Depression วิตามินกับภาวะซึมเศร้า 
 • Vitamin D and Cancer Prevention วิตามินดีกับการป้องกันมะเร็ง 
 • Start with The Gut สุขภาพดี เริ่มต้นที่ลำไส้ 
 • Hormone Balance and Weight Management สมดุลฮอร์โมนกับการลดน้ำหนัก 
 • Functional Medicine Approach for Alzheimer’s อัลไซเมอร์ รู้ก่อนป้องกันได้ 
 • We Live the Toxic World ชีวิตประจำวันกับสารเคมี

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ หรือ คุณหมอบาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center ในโรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และชะลอวัย ให้คำปรึกษาโปรแกรมตรวจสุขภาพและโภชนาการเฉพาะบุคคล การออกกำลังกาย วางแผนการลดน้ำหนัก ปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อชะลอความเสื่อม อีกทั้งยังชำนาญการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Health Promotion) การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine) และการใช้เซลล์บำบัดจากเนื้อเยื่อไขมันของตนเอง (Autologous Cell Therapy) ด้านการศึกษา

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์

หมอบาย สำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการผู้ประกอบการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูความเสื่อม (American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine)  การปรับไลฟ์สไตล์ (International Board of Lifestyle Medicine, American College of Lifestyle Medicine) และ อนุมัตรบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน สาขาสาธารณสุขศาสตร์

📚พบหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” เรื่องราวของการมีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ทัศนคติ ได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศในราคา 289 บาท หรือสามารถแอดไลน์เพื่อ สั่งซื้อหนังสือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ ด้านสุขภาพได้ที่ Line Official @W9 Wellness หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092-9936922

ข่าวการเปิดตัวหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” 

เปิดตัวหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ”

W9 Wellness เปิดตัวหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” เรื่องราวไลฟ์สไตล์ของยุคใหม่ กับการเริ่มต้นสะสมสุขภาพที่ดีจากการมีทัศนคติที่ถูกต้อง

เปิดตัวหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

W9 Wellness เปิดตัวหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” เรื่องราวไลฟ์สไตล์ของยุคใหม่ กับการเริ่มต้นสะสมสุขภาพที่ดีจากการมีทัศนคติที่ถูกต้อง

นพ.พิจักษณ์ W9 Wellness เปิดตัวหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” เรื่องราวไลฟ์สไตล์ของยุคใหม่

W9 Wellness เปิดตัวหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ” เรื่องราวไลฟ์สไตล์ของยุคใหม่ กับการเริ่มต้นสะสมสุขภาพที่ดีจากการมีทัศนคติที่ถูกต้อง

นพ. พิจักษณ์ W9 Wellness เปิดตัวหนังสือ “Healthitude สุข (อุดม) คติ”

Share : 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะ ที่เราทุกคน สามารถช่วยชาติ ช่วยเศรษฐกิจโลกได้โดยแค่อยู่บ้าน Work

ภาวะสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ คือ สภาวะที่สมรรถภาพทางสมองมีการทำงานที่บกพร่องไป

การนอนหลับช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ดีขึ้น แต่การ นอนไม่พอ ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้า