ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

Jutamas Kathong

SCHEDULE

Day : Tuesday / Wednesday
Time : 9.00 am – 5.00 pm

Specialization & Interest
 • Preventive Medicine
 • Anti-aging and Regenerative Medicine
 • American Board of Nutritional Wellness

EDUCATION BACKGROUNDS
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
 • Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW)
 • American Board certified in Nutritional Wellness (CNW)

MEDICAL TRAINING & CONFERENCES

 • การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องคีเลชั่นบำบัด สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 • Certificate of training IV nutrition therapy for Wellness and Chronic disease; module 2, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
 • Certificate of training in Advance Nutrition for Wellness, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
 • Certificate of training in Medicinal and Nutritional Herbology, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
 • Certificate of completion in Functional Food for Chronic Disease, Functional Food Institute, Texas, USA
 • Certificate of attendance in Gut Microbiome for Healthy and Happy Life, Mahidol University, Thailand.
 • Certificate of training in Advanced Metabolic Nutrition for Weight Management, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
 • Certificate of attendance in Practical Cell Therapy, Association of Cell Therapy, Thailand.
 • Certificate of training in IV nutrition therapy for Wellness and Chronic disease; module 1, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
 • Certificate of attendance in “Stem Cells in Aesthetics”, H.E.A.T. international Anti-Aging Workshop, Thailand.
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 “เอนไซน์บำบัด รุ่นที่ 1” โดยสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย ร่วมกัย กองการแพทย์ทางเลือก
 • วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 27” จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
 • Certificate of training in Nutritional Immunology, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
 • Certificate of attendance in “Ambulatory Medicine 2020; Ambulatory Medicine 5.0”, Ambulatory Medicine Association, Thailand.
 • Certificate of training in Nutrition for Cancer, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
 • อบรมอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ ประจำปี 2563 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2563 “โภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 2” โดยสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย ร่วมกับ กองการแพทย์ทางเลือก

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Consult your health concerns and enjoy exclusive privileges here.

แพทย์ท่านอื่น

Another doctor

พญ .ภัทรลดา ฤทธิวงศ์ (หมอไอซ์)
นพ. พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (หมอบาย)
แพทย์หญิงนันภกร เหลืองอร่าม (หมออุ๊)