ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

Krit Thitirangsi

SCHEDULE

Day : Monday / Thursday / Sunday
Time : 9.00 am – 5.00 pm

Specialization & Interest
 • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Medicine)
 • โภชนาการเพื่อสุขภาพ (Nutrition Wellness)
 • การแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine)
 • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)
 • การปรับสมดุลฮอร์โมนแบบองค์รวม (Hormonal Adjustment)

EDUCATION BACKGROUNDS
 • Doctor of Medicine, Shanghai Medical College, Fudan University
 • Preventive Medicine, Public Health, Medical Council of Thailand
 • American Board of Anti-Aging & Regenerative Medicine (ABAARM)
 • American Board Certified in Nutritional Wellness (CNW)
 • Stem Cell Therapeutics, Stanford School of Medicine, Center for Professional Development
 • Fellowship in Acupuncture and Moxibustion, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
 • Diploma in Anti-Aging and Regenerative Medicine, Dhurakij Pundit University

MEDICAL TRAINING & CONFERENCES
 • Advance Nutrition for Wellness training program, Integrative Nutrition and Herbal Medicine Association
 • Nutrition for Cancer Training Program, Integrative Nutrition and Herbal Medicine Association
 • The 28th Mini Master of Management in Health, ASEAN Institute for Health Development (AIHD), Mahidol University and Thailand Preventive Medicine
 • Specialized Training in Mistletoe Therapy, International Integrated Oncology Training
 • Certificate in Enzyme Therapy Workshop, Thai Integrative Medical Association
 • Certificate in Practical Cell Therapy, Association of Cell Therapy, Thailand
 • Certificate in attendance, Gut Microbiome for Healthy and Happy Life, Mahidol University
 • Certificate in Chelation Therapy, Chelation Medical Association, Thailand
 • Certificate of attendance, Word Society of Anti-Aging Medicine Conference Thailand 2018
 • Certificate of attendance, 9th Annual A4M Thailand Conference, American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine
 • Certificate in Homeopathy: Hahnemann and Boeninghausen Way, Institute for Homoeopathic Medicine
 • Certificate in Osteopathy Training Module2: Cranio-Sacral Technique
 • Certificate of training in Total Body Modification Module 1&2
 • Certificate of attendance, Essential Skin Diseases for Non-Dermatologist Conference, Ramathibodi Hospital
 • Li Ka Shing scholarship exchange program, Prince of Wales Hospital, Chinese University of Hong Kong

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Consult your health concerns and enjoy exclusive privileges here.

แพทย์ท่านอื่น

Another doctor

พญ .ภัทรลดา ฤทธิวงศ์ (หมอไอซ์)
นพ. พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (หมอบาย)
แพทย์หญิงนันภกร เหลืองอร่าม (หมออุ๊)
error: Content is protected !!