World Obesity Day
  • Post Views: 3,003

วันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day) ถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2015 โดย World Obesity Federation ที่เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรซึ่งขึ้นตรงกับองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีความมุ่งหวังที่จะ “หยุดการเพิ่มขึ้น” ของ วิกฤตโรคอ้วน (Obesity Crisis) ทั่วโลกให้ได้ภายในปี 2025!!! (ซึ่งปีล่าสุดอัตราการเพิ่มจำนวนของคนอ้วนรายใหม่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ 😓)

โดยเป้าหมายหลักของการกำหนดวันนี้ขึ้นมา คือ เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่า

ความอ้วนเป็น “โรค”

โดย “โรคอ้วน” นอกจากจะมีสาเหตุจากพันธุกรรมส่วนหนึ่ง และจากพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งแล้ว ยังอาจเกิดจากความผิดปกติของ ระบบเผาผลาญ ระบบฮอร์โมน หรือ ระบบการขับสารพิษ ร่วมด้วยก็ได้

การหลีกเลี่ยง “โรคอ้วน” ต้องเริ่มที่ตัวเอง ปรับเปลี่ยนมุมมอง อย่าคิดว่า “แค่อ้วน” แต่ควรเริ่มหันมาใส่ใจดูแลอาหาร ปรับภาวะโภชนาการ ปรับสมดุลลำไส้ ออกกำลังกาย ใช้ชีวิตให้แอคทีฟขึ้น ลดความเครียด และนอนให้เป็นเวลา 😌

หากพยายามด้วยตัวเองแล้วยังไม่สำเร็จ ควรพบแพทย์ เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติใน ระบบเผาผลาญ ระบบฮอร์โมน และระบบการขับสารพิษ เพื่อปรับโปรแกรมการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง และยั่งยืนต่อไป

สนใจเริ่มต้นลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี สามารถเข้ารับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ 👨‍⚕ W9 Wellness Center ชั้น 3 โรงพยาบาลพระรามเก้า 👉 อ่านรายละเอียดโปรแกรมลดน้ำหนักเพิ่มเติม

References

Author

Pijak Wongvisit, MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและชะลอวัย, การปรับสมดุลฮอร์โมน, และการลดน้ำหนักแบบองค์รวม
Medical Director | W9 Wellness Center | โรงพยาบาลพระรามเก้า