Holistic Weight Management

ลดน้ำหนัก โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล

ลดน้ำหนัก
ลดน้ำหนัก หยุดพฤติกรรมการกินอย่างเดียวไม่ใช่ทางแก้ปัญหา

ลดแล้ว แต่กลับมากินก็อ้วนง่าย ออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องง่าย ไลฟ์สไตล์ที่ไม่เอื้อแก่การมีสุขภาพที่ดี ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำหนักเกิน รวมถึงผอมไป รูปร่างไม่สมส่วน ล้วนแต่เป็นปัญหาที่แต่ละคนต้องเคยเผชิญทั้งสิ้น ซึ่งบางครั้งเรามองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การตรวจสุขภาพเพื่อทราบข้อมูลสุขภาพตัวเอง การรู้ถึงข้อจำกัดคุณเองได้ดีเสียก่อนที่จะเลือกวิธีการดูแลที่เหมาะสมในการ

น้ำหนักเกินหรือต่ำ ล้วนเป็นปัจจัยส่งผลต่อการเกิดโรค

การควบคุมน้ำหนักด้วยวิธี Holistic Weight Management เป็นการดูแลรูปร่างแบบองค์รวมที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์ เข้ากับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกถึงระดับเซลล์ นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างถาวร เรียกได้ว่าเสมือนการเข้าฟิตเนสและมีเทรนด์เนอร์ส่วนตัวก็ว่าได้ โดยภายใต้การวางแผนในสไตล์ Wellness นี้จะยังครอบคลุมไปถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของพันธุกรรม การรับประทานอาหาร ระบบการดูดซึมย่อยอาหาร ระดับความเครียด และการออกกำลังกายอีกด้วย ซึ่งการวางแผนควบคุมน้ำหนักลักษณะเฉพาะเจาะจงนี้ จะส่งผลให้การวางแผนการลดน้ำหนักครั้งนี้เป็นการลดน้ำหนักที่เห็นผลได้อย่างยั่งยืน

ลดน้ำหนัก ทางเลือกที่ w9 ช่วยยกระดับการแก้ปัญหาน้ำหนักและรูปร่างจากสาเหตุที่แท้จริงและยั่งยืน

ผ่านโปรแกรมการดูแลน้ำหนักและรูปร่างที่แก้ปัญหาจากต้นตอสาเหตุที่แท้จริงของแต่ละบุคคล ที่ไม่ได้มาจากการควบคุมอาหารเท่านั้น แต่ทั้งยังเป็นการวางแผนก่อนเกิดโรคได้ทั้งในปัจจุบันจนถึงในอนาคต ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตัวเอง รวมถึงเสริมความมั่นใจในแนวทางการเลือกกิน เลือกใช้ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นด้วย ไม่ว่าจะการเลือกเสริมวิตามินผู้ช่วย วิธีการออกกำลังกาย ปรับเลี่ยงการแพ้อาหาร  เมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล W9 Wellness เชื่อว่าการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับนวัตกรรมเทคโนโลยีการรักษา จะช่วยยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพ และชะลอวัยได้อย่างเต็มที่

ลดน้ำหนัก

WHAT WE DO

ตรวจวิเคราะห์ถึงต้นตอที่แท้จริงของปัญหาการลดน้ำหนักเฉพาะรายบุคคล เจาะลึกถึง DNA

กำหนดแนวทางการรักษาแบบครบวงจร ให้คุณมีส่วนร่วมในการวางแผนการลดน้ำหนัก

ติดตามผลลัพธ์ พร้อมให้คำแนะนำครอบคลุมถึงการปรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้สมดุลและยั่งยืน

W9 Weight Management

ลดน้ำหนัก
Holistic Weight Management Program

โปรแกรมลดน้ำหนักที่เน้นวิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหาการลดน้ำหนักแต่ละบุคคล เจาะลึกถึง DNA เพื่อให้การวางแผนการลดน้ำหนักครั้งนี้เป็นการลดน้ำหนักที่เห็นผลได้อย่างยั่งยืน

ลดน้ำหนัก
Urine Organic Acid Test

ตรวจวิเคราะห์กระบวนการย่อยสารอาหาร พลังงานของเซลล์ การสร้างสารสื่อประสาท และการกำจัดสารพิษ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ