ลงทุนเพื่อสุขภาพ
  • 4,588

เพื่อตอบรับเทรนด์การแพทย์เชิงป้องกัน (Wellness Industry) ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ทั่วโลก สุพร วัธนเวคิน และ  ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ ร่วมมือเปิด “W9 Wellness Center” (ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์) ศูนย์บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดโรค ณ ชั้น 3 โรงพยาบาลพระรามเก้า ชูไอเดียการดูแลสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยเวลเนสไลฟ์สไตล์ ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัย ควบคู่กับการบริการระดับมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อตอบรับความต้องการการดูแลสุขภาพเชิงลึกของกลุ่มคนทุกช่วงวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อ้างอิง: https://www.siamrathvariety.com/content/16217/