ศูนย์บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
  • Post Views: 2,490

 คุณสุพร วัธนเวคิน ร่วมกับ คุณขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ และ นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ จัดงาน “W9 Wellness Center Soft Launch” (ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์ ซอฟท์ ลอนช์) เปิดศูนย์บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเวชศาสตร์ชะลอวัย

โดยมี นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า,คุณสาวิตรี รมยะรูป และ คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ มาร่วมงาน ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า

อ้างอิง: http://clicknews.link/ดูบทความ-48634-โรงพยาบาลพระรามเก้า-เปิดตัว.html