Detoxification

A Hidden Factor for Weight Loss: ความลับที่ทำให้ลดน้ำหนักไม่ลง

ความอ้วนกับสารพิษสัมพันธ์กันอย่างไร ? “ความอ้วน”  เป็นปัญหาที่หลายๆ คนกำลังเผชิญอยู่ และมีแนวโน้มว่า “โรคอ้วน”  พบเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ในทุกเพศทุ ...

อาหารปนเปื้อนHealthy Hub

อาหารปนเปื้อน การปนเปื้อนของฮอร์โมนในอาหาร (Hormone Contaminated Food)

อาหารปนเปื้อน การปนเปื้อนของฮอร์โมน (Hormone) ในอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์จากนมวัว ซึ่งสามารถพบได้บ่อยขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารยุคสมัยนี้ เช ...