W9 Wellness Center ยกระดับการดูแลสุขภาพ

ให้เป็น “คุณ” ที่แข็งแรงกว่าที่เคย

สร้างสมดุลสุขภาพ

ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เราช่วยสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
ปรึกษาปัญหา สุขภาพผ่านออนไลน์ ฟรี 

W9 Wellness Center ยกระดับการดูแลสุขภาพ ให้เป็น “คุณ” ที่แข็งแรงกว่าที่เคย

W9 Philosophy
Invest in Health, Your Ultimate Wealth

W9 Philosophy
Invest in Health, Your Ultimate Wealth

Title

บริการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
ครบวงจรในด้าน WELLNESS

W9 Wellness Center ให้บริการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกความต้องการแบบเฉพาะบุคคล แก้ปัญหาอาการไม่พึงประสงค์ที่เรื้อรังจนอาจเป็นความเคยชิน โดยตรวจเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุต้นตอที่แท้จริงของปัญหาสุขภาพ เน้นการตรวจสมดุลร่างกายเพื่อดูแลป้องกันก่อนการเกิดโรค
ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วย ให้ “คุณ” เป็นเจ้าของสุขภาพที่แข็งแรงและช่วยให้การชะลอวัยอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องใกล้ตัว

W9 Packages & Services

Choose Our Programs

1 of 9

Healthitude Program

โปรแกรมที่ยกระดับการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมกว่าการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป วิเคราะห์ปัญหาอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ต่างๆ โดยการตรวจครอบคลุมถึงระดับฮอร์โมน ระดับวิตามินและแร่ธาตุจำเป็น และ ระดับสารบ่งชี้การอักเสบ เพื่อการวางแผนปรับสมดุลสุขภาพได้อย่างแม่นยำ

2 of 9

Hormone Program

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมน ควบคุมการดูแลสุขภาพและความอ่อนเยาว์ให้คงอยู่กับคุณได้นานที่สุด เพราะสมดุลฮอร์โมนคือกุญแจสำคัญของการชะลอวัยอย่างแท้จริง ให้ “คุณ” เป็นเจ้าของสุขภาพที่แข็งแรงและช่วยให้การชะลอวัยอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องใกล้ตัว

3 of 9

Detoxification Program

โปรแกรมวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขจัดของเสียและสารพิษของร่างกายที่ครอบคลุมทุกระบบ ลงลึกถึงระดับเซลล์ เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพของคุณทำได้อย่างตรงจุดมากขึ้น เพราะร่างกายที่กำจัดของเสียได้ดี ช่วยให้การทำงานของร่างกายกลับมามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้อีกครั้ง

4 of 9

Holistic Weight Management

โปรแกรมที่เน้นตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาผลาญของร่างกาย เพื่อวางแผนการควบคุมน้ำหนักได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น และ เพื่อสร้างสมดุลระบบเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลชัดเจนและยั่งยืน

5 of 9

Vitamin & Nutrition Program

โปรแกรมตรวจระดับวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระในเลือด เพื่อใช้ปรับสมดุลสารอาหารให้เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายอย่างแท้จริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างเต็มกำลัง เปลี่ยนคุณให้เป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม

6 of 9

Genetic Testing Program

โปรแกรมการตรวจเชิงลึกถึงระดับพันธุกรรม เพื่อให้สามารถวางแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเฉพาะบุคคลทำได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำมากขึ้น ทั้งในแง่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสม ทั้งด้าน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และ โรคร้ายที่ควรระวังเป็นพิเศษ

7 of 9

Vitamin IV Drip Program

โปรแกรมการเสริมวิตามินเข้าสู่ร่างกายผ่านทางสายน้ำเกลือ ทำให้ร่างกายสามารถนำวิตามินเหล่านั้นไปใช้ได้ทันที เป็นทางเลือกเพื่อฟื้นฟูและเติมความสดชื่นให้กับร่างกายจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

8 of 9

Special Treatments

โปรแกรมที่ช่วยปรับสมดุล และฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย คัดสรรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ W9 Wellness เพื่อตอบโจทย์การดูแล และรักษาสุขภาพของคุณแบบเฉพาะบุคคล

9 of 9

Personalized Supplements

ปรุงวิตามินสูตรเฉพาะสำหรับคุณ จากผลการตรวจเลือด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การป้องกันและชะลอวัย ปรับสมดุลสุขภาพทุกระบบ เพื่อร่างกายคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

W9 Package & Services

Choose our Program

Healthitude Program

โปรแกรมที่ยกระดับการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมมากกว่าตรวจสุขภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ปัญหาอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ โดยการตรวจระบบฮอร์โมน ระดับวิตามิน การอักเสบเรื้อรัง และประสิทธิภาพการขับสารพิษ เพื่อวางแผนปรับสมดุลสุขภาพได้แม่นยำ

Submit now
Hormone Program

โปรแกรมตรวจวัดระดับฮอร์โมน ควบคุมการดูแลสุขภาพและความอ่อนเยาว์ให้คงอยู่กับคุณได้นานที่สุด เพราะสมดุลฮอร์โมนคือกุญแจสำคัญของการชะลอวัยอย่างแท้จริง  ความแข็งแรงของสุขภาพเพิ่มเวลาการใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ

Submit now
Detoxification Program

โปรแกรมตรวจวัดประสิทธิภาพการขจัดของเสียของร่างกายที่ครอบคลุมทุกระบบลงลึกถึงระดับเซลล์ เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพของคุณทำได้อย่างตรงจุด เพราะร่างกายที่กำจัดของเสียได้ดีขึ้น ทำให้การทำงานของร่างกายกลับมามีประสิทธิภาพขึ้นได้อีกครั้ง

Submit now
Holistic Weight Management

ความเข้าใจผิดๆของการลดน้ำหนัก อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี โปรแกรมนี้ตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อทราบถึงปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญจากสาเหตุที่แท้จริงของข้อจำกัดแต่ละบุคคล เพื่อปรับวางแผนควบคุมน้ำหนักที่ทำได้จริง

Submit now
Vitamin & Nutrition Program

โปรแกรมที่ตรวจวิเคราะห์ระดับวิตามิน แร่ธาตุ และสารแอนติออกซิแดนท์ที่มีความจำเป็น แน่นอนการตรวจจึงจำเป็นก่อนการเสริมวิตามิน สร้างความเข้าใจรวมถึงความต้องการดูแลสุขภาพในแต่ละบุคคล เพื่อชะลอความเสื่อม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้

Submit now
Genetic Testing Program

โปรแกรมการตรวจเชิงลึกถึงระดับพันธุกรรม เพื่อให้สามารถวางแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเฉพาะบุคคลทำได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำมากขึ้น ทั้งในแง่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสม ทั้งด้าน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และ โรคร้ายที่ควรระวังเป็นพิเศษ

Submit now
Vitamin IV Drip Program

โปรแกรมการเสริมวิตามินเข้าสู่ร่างกายผ่านทางสายน้ำเกลือ ทำให้ร่างกายสามารถนำวิตามินเหล่านั้นไปใช้ได้ทันที เป็นทางเลือกเพื่อฟื้นฟูและเติมความสดชื่นให้กับร่างกายจากภายในสู่ภายนอก

Submit now
Special Treatments

โปรแกรมที่ล้ำสมัยที่เน้นการตรวจเพื่อหาต้นตอปัญหาสุขภาพที่แท้จริง เพื่อให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด และทำให้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเฉพาะบุคคลเพื่อสร้างสมดุลสุขภาพทำได้อย่างยั่งยืน

Submit now
Personalized Supplements

ปรับสมดุลจากภายในอย่างแท้จริง ลดการใช้ยา ด้วยสูตรวิตามินที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายมากที่สุด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาตร์ชะลอวัย

Submit now
Special offer

Get free Consultation with Doctor

W9 Wellness Center

Center of Holistic Wellness Lifestyle in Thailand

Targeted and integrative treatment approaches for root causes of diseases

In-depth review of physiology and pathophysiology treatments

Comprehensive understanding of interconnected biological systems

Targeted and integrative treatment approaches for root causes of diseases

Focus on a person as a WHOLE

Make use of ALL appropriate therapeutic approaches

  • Anti Aging
  • Food Intolerance
  • Holistic Weight Management
Anti Aging
Food Intolerance
Holistic Weight Management
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ชะลอวัย
doctor

ทางเลือกดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรค
W9 Wellness Center ชั้น 3
โรงพยาบาลพระรามเก้า

ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์ เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันก่อนการเกิดโรคเพื่อสร้างสมดุลสุขภาพที่ทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีปราศจากโรค ให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการให้ได้นานที่สุด ภายใต้การดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การป้องกัน

Testimonials

What our
customer say

🙏ขอบคุณ..คุณหมอ และ W9 wellness Center ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพที่ดี รวมถึงบริการที่ดีสุดประทับใจจริงๆ ค่ะ ❤️❤️

Tata-san Chan
22 March 2020

ได้รับคำปรึกษาและดูแลปัญหาอย่างดี​ หาก​มาใช้​บริการในขณะที่​ยังไม่มีปัญหาหรือ​มีปัญหาน้อยยิ่งจะดี​ เป็นการป้องกันล่วงหน้า​ก่อนป่วยครับ​ ที่ตรงใจคือไม่ต้องทานยา​ แต่ทานอาหารเสริม​ในรูปแบบต่างๆแทนครับ

Somchai Sringkarrinkul
1 March 2020

ผมรู้สึกทึ่งที่มีurine organic acid test หาสารสื่อประสาทสมอง จึงอยากมาทดสอบ บริการดีมากครับ

Thongchai Pichitchaichana
07 January 2020