Immune Booster Program

ภูมิต้านทานดี "คุณ" สร้างได้ สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก

W9 Tele - Counselling

หมดกังวลกับการต้องออกจากบ้านเพื่อให้คุณได้รักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ โทร 092 993 6922

W9 Wellness Center

Invest in Health, Your Ultimate Wealth

ยกระดับการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลกับ W9 wellness center เพื่อปรับ

สมดุลการใช้ชีวิต ป้องกันการเจ็บป่วย เพื่อการชะลอวัย และมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

เพราะเราเชื่อว่าการลงทุนกับสุขภาพ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

ซื้อ 1 รับเพิ่มอีก 1 ตรวจสุขภาพ Healthitude Wellness Program
ภูมิต้านทานดี ``คุณ`` สร้างได้
สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก

Immune Booster Program

W9 Tele - Counselling
หมดกังวลกับการต้องออกจากบ้าน
บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์
ผ่านออนไลน์ โทร 092 993 6922

W9 Wellness Center

Invest in Health, Your Ultimate Wealth
ยกระดับการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ปรับสมดุลการใช้ชีวิต ป้องกันการเจ็บป่วย เพื่อการชะลอวัย และมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

W9 Philosophy
Invest in Health, Your Ultimate Wealth

W9 Package & Services

Choose our Program

1 of 9

Analyst Program

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อเพิ่มความตระหนักในสุขภาพของคุณเองมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณเข้าใจสภาวะร่างกายว่าสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และปรับระดับสมดุลของร่างกายแบบเฉพาะบุคคล

2 of 9

Hormone Program

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนต่างๆในทุกช่วงวัย ทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยทำงาน วัยทอง การปรับสมดุลและเสริมสร้างระบบฮอร์โมนให้สมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งฮอร์โมนในร่างกายมีหลายประเภทและทำหน้าที่แตกต่างกัน หากฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานผิดปกติแบบยังไม่มีอาการ ต่อมหมวกไตอ่อนล้า ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ชะลอวัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา

3 of 9

Detoxification Program

การกำจัดของเสียและสารพิษในร่างกาย ซึ่งเราได้รับสารพิษต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหาร ภาชนะที่ใส่ รวมทั้งความเครียด ก็ทำให้ร่างกายมีสารพิษได้

4 of 9

Weight Management

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล โดยการตรวจดูโภชนาการที่เกี่ยวกับพันธุกรรม ภาวะแพ้อาหารแฝง การดีทอกซ์ การควบคุมความอยากอาหาร เพิ่มระดับเมตาบอลิซึม ออกแบบการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล  การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในระยะยาว

5 of 9

Vitamin & Nutrition

ตรวจวิเคราะห์ระดับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล รวมถึงการแพ้อาหารต่างๆ

6 of 9

Genetic Test

โปรแกรมตรวจเชิงลึกถึงระดับพันธุกรรม ช่วยให้ทราบพื้นฐานความต้องการของร่างกาย สำหรับวางแผนการใช้ไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสม รวมถึงหาสาเหตุเพื่อป้องกันโรคร้ายในอนาคต

7 of 9

Vitamin IV treatment

การให้สารอาหารและเพิ่มระดับวิตามินผ่านทางน้ำเกลือ สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรง

8 of 9

Special Test

ตรวจวิเคราะห์เชิงลึกที่ช่วยให้ทราบถึงข้อจำกัดต่างๆของร่างกาย

9 of 9

Personalized Supplement

สินค้าและบริการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการสำหรับเฉพาะบุคคล

W9 Package & Services

Choose our Program

Analyst Program

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อเพิ่มความตระหนักในสุขภาพของคุณเองมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณเข้าใจสภาวะร่างกายว่าสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม

เริ่มต้น 9,900 บาท
Submit now
Hormone Program

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนต่างๆในทุกช่วงวัย ทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยทำงาน วัยทอง การปรับสมดุลและเสริมสร้างระบบฮอร์โมนให้สมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ

เริ่มต้น 9,900 บาท
Submit now
Detoxification Program

การกำจัดของเสียและสารพิษในร่างกาย ซึ่งเราได้รับสารพิษต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหาร ภาชนะที่ใส่ รวมทั้งความเครียด ก็ทำให้ร่างกายมีสารพิษได้

เริ่มต้น 9,900 บาท
Submit now
Weight Management

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล โดยการตรวจดูโภชนาการที่เกี่ยวกับพันธุกรรม

เริ่มต้น 9,900 บาท
Submit now
Vitamin & Nutrition

ตรวจวิเคราะห์ระดับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล รวมถึงการแพ้อาหารต่างๆ

เริ่มต้น 9,900 บาท
Submit now
Genetic Test

โปรแกรมตรวจเชิงลึกถึงระดับพันธุกรรม ช่วยให้ทราบพื้นฐานความต้องการของร่างกาย สำหรับวางแผนการใช้ไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสม รวมถึงหาสาเหตุเพื่อป้องกันโรคร้ายในอนาคต

เริ่มต้น 12,500 บาท
Submit now
Vitamin IV treatment

การให้สารอาหารและเพิ่มระดับวิตามินผ่านทางน้ำเกลือ สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรง

เริ่มต้น 2,800 บาท
Submit now
Special Test

ตรวจวิเคราะห์เชิงลึกที่ช่วยให้ทราบถึงข้อจำกัดต่างๆของร่างกาย

เริ่มต้น 9,900 บาท
Submit now
Personalized Supplement

สินค้าและบริการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการสำหรับเฉพาะบุคคล

เริ่มต้น 9,900 บาท
Submit now
Special offer

Get free Consultation with Doctor

W9 Wellness Center

Center of Holistic Wellness Lifestyle in Thailand

Targeted and integrative treatment approaches for root causes of diseases

In-depth review of physiology and pathophysiology treatments

Comprehensive understanding of interconnected biological systems

Targeted and integrative treatment approaches for root causes of diseases

บริการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ครบวงจรในด้าน WELLNESS

เราออกแบบการตรวจเชิงลึกและ  Personalized Health Program แบบเฉพาะบุคคลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างสมดุลสุขภาพที่ดีกว่าเดิมในทุกช่วงวัย

Focus on a person as a WHOLE

Make use of ALL appropriate therapeutic approaches

  • Anti Aging
  • Food Intolerance
  • Holistic Weight Management
Anti Aging
Food Intolerance
Holistic Weight Management
View our
amazing photos in the gallery
doctor

ทางเลือกการดูแลรักษาสุขภาพก่อนเกิดโรค
W9 Wellness Center ชั้น 3 รพ.พระรามเก้า

การตรวจสุขภาพเชิงลึก จะช่วยให้คุณรู้จักตัวเองได้อย่างแท้จริง ทราบสาเหตุของปัญหาสุขภาพ ป้องกันและแก้ไขได้ตรงจุด ลดความเสี่ยงก่อนการเกิดโรคภัยที่ไม่คาดคิดในอนาคตคือหัวใจหลักสำคัญของ W9 Wellness Center

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
Testimonials

What our
customer say

🙏ขอบคุณ..คุณหมอ และ W9 wellness Center ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพที่ดี รวมถึงบริการที่ดีสุดประทับใจจริงๆ ค่ะ ❤️❤️

Tata-san Chan
22 March 2020

ได้รับคำปรึกษาและดูแลปัญหาอย่างดี​ หาก​มาใช้​บริการในขณะที่​ยังไม่มีปัญหาหรือ​มีปัญหาน้อยยิ่งจะดี​ เป็นการป้องกันล่วงหน้า​ก่อนป่วยครับ​ ที่ตรงใจคือไม่ต้องทานยา​ แต่ทานอาหารเสริม​ในรูปแบบต่างๆแทนครับ

Somchai Sringkarrinkul
1 March 2020

ผมรู้สึกทึ่งที่มีurine organic acid test หาสารสื่อประสาทสมอง จึงอยากมาทดสอบ บริการดีมากครับ

Thongchai Pichitchaichana
07 January 2020