ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2563” ภาคธุรกิจการแพทย์ (Quality Persons of the Year 2020)

หมอบาย นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ W9 Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ในโรงพยาบาลพระรามเก้า ได้เข้าร่วมพิธีรับโล่ห์เชิดชูเกียรติ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Persons of the Year 2020) ภาคธุรกิจการแพทย์

หมอบาย

โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) เป็นประธานและเป็นผู้มอบรางวัลในพิธี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงานและการอุทิศตนทำกิจกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริม เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

หมอบาย นายแพทย์พิจักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Medicine) ก่อนการเกิดโรค ผ่านการปรับสมดุลการใช้ชีวิต (Lifestyle Modification) ที่ง่ายและเข้าถึงได้ให้กับคนไทยได้รับรู้ และ “ตระหนัก” ถึงความสำคัญ โดยร่วมกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในหลากหลายแขนง (Integrative Medicine) เพื่อมุ่งหวังการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย การรักษาโรคในระยะยาวของทั้งประเทศ เพื่อลดภาระทางสังคมของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคม

หมอบาย

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ W9 Wellness Center ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุกผ่านแนวคิด Healthitude นิยามจากคำว่า Healthy รวมกับ Attitude สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเลือกของการมีสุขภาพที่ดี และเติมเต็มชีวิตเน้นยกระดับการป้องกันและดูแลสุขภาพ เพื่อสอดรับไลฟ์สไตล์เทรนด์สุขภาพคนยุคใหม่ ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ออกแบบการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Wellness Program) ผ่านการตรวจสุขภาพเชิงลึก ทั้งด้านพันธุกรรม ฮอร์โมน วิตามิน และการขับสารพิษ พร้อมให้คำแนะนำในการช่วยหาสมดุลการใช้ชีวิตเฉพาะบุคคล ปรับเปลี่ยนทัศนคติการดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรค กระตุ้นให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งร่างกายและจิตใจในทุกช่วงวัย ควบคู่กับการบริการระดับมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนำ

รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2563” ภาคธุรกิจการแพทย์ (Quality Persons of the Year 2020)

Share : 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาวะสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ คือ สภาวะที่สมรรถภาพทางสมองมีการทำงานที่บกพร่องไป

“อดนอน” มีทฤษฎีของความชรา ทฤษฎีหนึ่งกล่าวไว้ว่า คนเราแก่ ก็เพราะฮอร์โมนตก

หลายท่านคงคุ้นหูกับคำว่า “ภูมิแพ้อาหารแฝง” กันมาพอสมควร แต่ท่านทราบมั้ยคะ ว่าภูมิแพ้อาหารแฝงนี้มี
error: Content is protected !!