การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

Food Intolerance Test

การตอบสนองของระบบภูมิต้านทานของร่างกายต่ออาหาร ที่ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เรื้อรังได้

อาหารธรรมดาๆ ของคนหนึ่ง อาจเป็นอันตรายที่รุนแรงกับอีกคนหนึ่งได้

ภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance) 
เป็นการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานของร่างกายต่ออาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผิดปกติ การตอบสนองนี้จะไปกระตุ้นให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสร้างแอนติบอดีที่จะไปทำลายโปรตีนในอาหารชนิดนั้นๆ เนื่องจากระบบภูมิต้านทานของร่างกายเข้าใจว่าเป็น “สิ่งแปลกปลอม” ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายนั่นเอง
โดยแอนติบอดีที่ร่างกายสร้างจะไปจับกับโปรตีนในอาหารชนิดนั้นๆ เกิดเป็นโปรตีนเชิงซ้อน และถูกกำจัดออกจากร่างกาย แต่หากร่างกายมีการทำงานของระบบภูมิต้านทานที่มากเกินไป ทำให้เกิดการสะสมของโปรตีนเชิงซ้อนนี้ที่บริเวณต่างๆ ส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เรื้อรังตามมาได้ เช่น ปวดหัว/ไมเกรน, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ. ปวดข้อ, ภาวะซึมเศร้า, วิตกกังวล, รวมถึงการระคายเคืองผิวหนังได้
การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง
(Food Intolerance Test)
ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะระบุชนิดอาหารซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการไม่พึงประสงค์เรื้อรัง โดยการตรวจหาแอนติบอดีที่มีต่ออาหาร เพื่อหาชนิดของอาหารที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นๆได้อย่างถูกต้อง
ผลการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงจะแจกแจงให้คุณทราบว่าอาหารชนิดใดควรหลีกเลี่ยง ลดปริมาณการรับประทาน หรือหมุนเวียนรับประทาน ซึ่งควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในส่วนของอาหารทางเลือกที่จะสามารถทดแทนอาหารเดิม ระยะเวลาที่เหมาะสมหากจะกลับมารับประทานอาหารเดิมได้อีกครั้งเมื่อมีอาการดีขึ้น รวมถึงการปรับเมนูอาหารให้หลากหลาย เพื่อให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลเต็มประสิทธิภาพ
การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงแบบ FIT Test
เป็นการวิเคราะห์ภูมิแพ้แฝงที่มีต่ออาหาร สีผสมอาหาร และสารปรุงแต่งในอาหาร รวม 132 ชนิด
โดยใช้เทคนิคการตรวจพิเศษ ที่ตรวจปฏิกิริยาที่เกิดกับทั้งแอนติบอดีชนิด IgG และสารเชิงซ้อน IC-C3d เพื่อชี้วัดปฏิกิริยาต่ออาหารและสารปนเปื้อนในอาหารเหล่านี้ ซึ่งช่วยเพิ่มความเที่ยงตรง แม่นยำได้มากถึง 99.1%  เมื่อเทียบกับการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงเทคนิคอื่นๆ ซึ่งจะวัดเฉพาะระดับแอนติบอดีชนิด IgG เท่านั้น
ในกรณีผู้ที่มีปัญหาลำไส้อักเสบเรื้อรังอาจทำให้ผลการตรวจ Food Intolerance คลาดเคลื่อนสูงเกินความเป็นจริง การตรวจ FIT test จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในส่วนนี้ได้

หากคุณมีอาการเหล่านี้ เป็นๆ หายๆ หาสาเหตุไม่ได้สักที หรือพบอาการเรื้อรังไม่จบสิ้น

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ