ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

ในปัจจุบันเราพบว่าการ รักษามะเร็งทางเลือก (Alternative Cancer) เริ่มได้รับการยอมรับจากคนไข้และคนรอบตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ มิสเซิลโท (Mistletoe Therapy) ในการช่วยลดผลข้างเคียงจากการทำคีโม หรือการทำ NK Cell ต่างๆ ทั้งการตรวจจำนวนคงเหลือ NK Count และดูคุณภาพการทำงาน NK Activity เพื่อให้การรักษาของคนไข้มีอาการที่ดีขึ้น

ทำไมคนไข้ถึงใช้ NK Cell ในการรักษาร่วม

 • มองหาแพทย์ทางเลือกในการรักษา
 • ไม่อยากทำคีโมและฉายแสง 
 • ร่างกายอ่อนแอจากการทำคีโมและฉายแสง
 • ได้รับผลข้างเคียงจากการทำคีโมและฉายแสง
 • ร่างกายแพ้การทำคีโมบำบัดหนักมาก
 • ร่างกายอ่อนแอ จนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้

การรักษามะเร็งด้วย Immune Therapy

Immune Therapy เป็นการรักษาโดยการใช้เซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้เอง ซึ่งเป็นแนวทางการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) โดยใช้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้ต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายของคนไข้เอง ซึ่งบางครั้งอาจใช้คำว่า การรักษาแบบเซลล์บำบัด (Cell Based Therapy) ได้ด้วยเช่นกัน

เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันสามารถแบ่งตามการทำงานได้สองกลุ่ม

 1. Innate Immunity เป็นเซลล์พร้อมทำงานทันที ไม่ต้องรอคำสั่ง จึงมักเป็นเซลล์กลุ่มแรกที่เข้าทำลายเซลล์ หรือสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย แต่เป็นเซลล์กลุ่มที่ทำงานไม่จำเพาะเจาะจง และไม่สามารถอยู่ในร่างกายได้นาน ตัวแทนของเซลล์กลุ่มนี้คือ Natural Killer Cells หรือ NK Cell หรือเซลล์เพชฌฆาต ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซลล์กลุ่มแรกที่เข้าจัดการกับเซลล์หรือสิ่งแปลกปลอมทันที หากทำการตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่เซลล์ปกติ
 2. Adaptive Immunity เป็นเซลล์กลุ่มที่ต้องมีการเรียนรู้ หรือมีการบอกต่อจากเซลล์อื่น เพื่อทำการจดจำและนำไปต่อสู้กับเซลล์มะเร็งหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย ไม่สามารถทำงานได้เองทันที ตัวแทนของเซลล์กลุ่มนี้คือ B หรือ T Cells

โดยปกติแล้วคนไข้มะเร็งจะมีสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมักพบปัญหาไม่ว่าจะเป็นจำนวนที่น้อยกว่าปกติ หรือประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติ หรือพบทั้งสองชนิดร่วมกัน ปัญหาเหล่านี้เป็นปัจจัยเสริมให้เซลล์มะเร็งเติบโตอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าการใช้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) ถือว่าเป็นการรักษาที่เป็นมาตราฐานสำหรับโรคมะเร็งในปัจจุบันแต่เป็นที่ทราบกันดีถึงผลข้างเคียงที่จะได้รับ รวมทั้งผลจากการที่เซลล์ในร่างกายถูกทำลายพร้อมเซลล์มะเร็งอีกด้วย

การรักษาโดยการใช้เซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้ จึงนับว่าเป็นทางเลือกในการรักษามะเร็งอีกทางหนึ่งโดยเป้าหมายของการรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน ให้สามารถต่อสู้กับมะเร็งได้ด้วยตนเองเมื่อรักษาร่วมกับการผ่าตัด หรือการรักษาด้วยยาที่มีความจำเพาะ (Targeted Medicine) พบว่าผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ อาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้เคมีบำบัด หรือใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

NK Cell เซลล์เพชฌฆาตฆ่ามะเร็ง

NK Cell (Natural Killer Cell) หรือ เซลล์เพชฌฆาต คือ เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในระบบภูมิคุ้มกัน เป็นระบบป้องกันแนวหน้าของร่างกายที่มีความสำคัญมาก NK Cell สามารถแยกแยะหว่างเซลล์ปกติ กับ เซลล์ที่ผิดปกติได้ จึงทำให้ NK Cell มีความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งได้สูงกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆ ถึง 100 เท่า

สำหรับคนที่ป่วยบ่อย ร่างกายอ่อนแอ อาจสันนิฐานได้ว่าปริมาณของ NK Cell มีจำนวนน้อยกว่าปกติหรือจำนวนปกติแต่ไม่มีคุณภาพ เปรียบเสมือนป้อมปราการที่ไม่แข็งแรงและพร้อมจะพัง ดังนั้นพอมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็งหรือเชื้อโรคต่างๆ ก็จะสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็ว

กลไกการกำจัดเซลล์มะเร็งของ NK Cell

NK Cell มีความสามารถในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมหรือเซลล์ที่มีพฤติกรรมผิดปกติอย่าง “เซลล์มะเร็ง” ในร่างกายได้เอง เมื่อใดที่ NK Cell ตรวจจับได้แล้วจะปล่อยสารให้เซลล์เหล่านั้นตาย หรือที่เรียกว่ากลไก Apoptosis เพื่อให้เซลล์เหล่านั้นไม่ก่อตัวกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในภายหลัง และนอกจากที่ตรวจพบสิ่งแปลกปลอมแล้ว NK Cell ยังส่งสัญญาณเรียกเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆ ให้เข้ามารวมตัวกันในการกำจัดเชื้อไวรัสให้ออกไปจากร่างกาย เพื่อใม่ให้มีโอกาสเข้าไปทำอันตรายต่อร่างกายของเราได้ในภายหลัง

ขั้นตอนการวางแผนการ รักษามะเร็งทางเลือก ด้วย NK Cell

 1. Pre-Screening: เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบระดับและประสิทธิภาพของ NK Cell Therapy ก่อนการรักษา
 2. Blood Drawing: การเจาะเลือดสำหรับใช้กระบวนการเพาะเลี้ยง NK Cell Therapy
 3. NK Cell Culture: แยกและเพาะเลี้ยง NK Cell Therapy เพื่อเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพการทำงาน
 4. NK Cell Treatment: ให้ NK Cell Therapy กลับเข้าสู่ร่างกาย เพื่อใช้งานตามปกติ
 1. ปัจจุบันมีโรคที่ใช้ NK Cell ร่วมในการรักษาอยู่ 2 กลุ่ม คือ
  1. กลุ่มโรคมะเร็ง
  • เม็ดเลือดขาว (Leukemia)
  • มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)
  • มะเร็งเนื้อเต้านม (Breast Cancer (HER-2 +ve))
  • มะเร็งเนื้อเยื่อระบบประสาท (Neuroblastoma)
  1. กลุ่มโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง
  • ติดเชื้อไวรัส (Viral Infection)
  • โรคแพ้ภูมิตัวเอง (Autoimmune Disease)
  • เบาหวานชนิดที่ 1 (Type I Diabetes)

  อีกประเด็นที่สำคัญ คือ ใครบ้างที่ควรใส่ใจกับการทำงานของ NK Cell ในร่างกาย 

  • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคมะเร็ง
  • มีปัญหาสุขภาพ ติดเชื้อบ่อย ร่างกายอ่อนแอ
  • ผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส
  • ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรักษา หรือ เป็นผู้ที่เฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำของมะเร็ง
  • ผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำลายสุขภาพ ได้แก่ การพักผ่อนไม่เพียงพอ เครียด ไม่ออกกำลังกาย สูบบุหรี่จัด และดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก
  • ผู้ที่มีภาวะโภชนาการบกพร่องหรือขาดสารอาหาร เนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วน เช่น ขาดการบริโภคผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ ทำให้ร่างกายขาดวิตามิน เกลือแร่ และโปรตีน เป็นต้น
  • ผู้ที่ต้องการทราบปริมาณและคุณภาพของ NK Cell เพื่อวางแผนการป้องกันโรค

ลดผลข้างเคียงคีโมด้วยมิสเซิลโท (Mistletoe Therapy)

มีงานวิจัยมากมายพบว่า สารสกัดจากมิสเซิลโทมีส่วนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรปมีการใช้มิสเซิลโท ช่วยในการรักษาโรคมะเร็งมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี มีการวิจัยและเป็นที่ยอมรับในการนำไปรักษาร่วมกับการรักษาหลักในผู้ป่วยมะเร็ง เช่น การฉายแสง และให้เคมีบำบัด โดยพบว่าการใช้สารสกัดจากมิสเซิลโทนั้น มีความปลอดภัย ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ช่วยลดผลข้างเคียงจากการรักษาได้เป็นอย่างดี และไม่ลดประสิทธิภาพ หรือต่อต้านการรักษาหลัก ทั้งยังเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกาย ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้

Curcumin ช่วยลดการอักเสบ และเสริมภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติ

สารเคอร์คูมิน (Curcumin) เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดี เป็นอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพสูง และมีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกาย สมอง เคอร์คูมินช่วยในการต่อสู้กับเชื้อโรคได้หลายวิธีโดยไม่มีผลข้างเคียง ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการก่อตัว และการแพร่กระจายในระดับพันธุกรรม

 

กลไกการกำจัดเซลล์มะเร็งของ NK Cell

การดูแลอาหารการกินของผู้ป่วยมะเร็งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง กลุ่มแมคโครนิวเทรียนท์ และ กลุ่มไมโครนิวเทรียนท์ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

 
 • กลุ่มแมคโครนิวเทรียนท์ เป็นสารอาหารหลักหรือสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ จำพวกโปรตีนจากพืช คาร์โบโอเดรตเชิงซ้อน และไขมันดี ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ หาได้จาก ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ธัญพืช ถั่วเปลือกแข็ง โอเมก้า 3, 9 ซึ่งอาหารเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันและไม่กระตุ้นอินซูลิน เพราะน้ำตาลมีส่วนทำให้มะเร็งโตเร็วขึ้น
 • กลุ่มไมโครนิวเทรียนท์ เป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก จำพวก Vitamin D, Selenium, Zinc, Vitamin B หาได้จาก เห็ด เนื้อสัตว์ (ต้องเลือกชนิด) นม ไข่ ธัญพืช ถั่ว ผักหลากสี สมุนไพรพื้นบ้านที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง

สุดท้ายแล้ว การดูแลอาหารของผู้ป่วยจะเน้นกินให้ได้สารอาหารที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผักที่มีกลิ่นฉุน มีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เพื่อที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยแข็งแรงขึ้น ในทางเวลเนสเราก็มีการเสริมระบบภูมิคุ้มกันด้วย NK Cell รวมถึงการดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยให้ดี ทั้งเรื่องความเครียด การออกกำลังกาย การนอน เพราะทุกอย่างควรที่จะทำควบคู่กันไปเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุด

ทำไมต้องเลือก การรักษามะเร็งทางเลือก ที่ W9 Wellness

หากคุณกำลังมองหาการรักษามะเร็งทางเลือก ที่ W9 Wellness เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดูแลและให้คำแนะนำตั้งแต่การตรวจ NK Cell ไปจนถึง การเพาะเลี้ยง NK Cell อย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมของคนไข้แต่ละคน เพราะเรารู้ดีว่าการรักษาสุขภาพอย่างโรคมะเร็งมีความซับซ้อนมากกว่าแค่การรักษาเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ของตัวคนไข้เองที่ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต วิถีชีวิตประจำวันอื่นๆ ที่อาจส่งผลทำให้ร่างกายของคุณอ่อนแอลงได้

“สุขภาพพื้นฐานของแต่ละคนแตกต่างกัน การดูแลสุขภาพก็ควรที่จะต้องดูแลแบบเฉพาะบุคคล เพื่อเพิ่มความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการรักษาให้ดีที่สุด”

 

โปรแกรมทางเลือกสู่การรักษามะเร็งร่วม

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์การทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว NK Cell Activity เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงาน ว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัส หรือเซลล์แปลกปลอม ที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราได้มาน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้วางแผนการป้องกันก่อนเกิดโรค

ราคา ฿180,000.00 บาท

Curcumin Vitamin IV Drip ขุมทรัพย์จากธรรชาติมีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดี เป็นอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพสูง

ราคา ฿12,000.00 บาท

NK Count & NK Activity Test เช็กจำนวนและประสิทธิภาพเซลล์เพชฌฆาต ตรวจประเมินความสามารถในการทำงานของ NK Cell ที่ทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการกำจัดเชื้อไวรัส อย่างเซลล์มะเร็ง

ราคา ฿20,000.00 บาท

พันธุกรรมถ่ายทอดมะเร็งจากรุ่นสู่รุ่น อย่าปล่อยให้ความเสี่ยงจากน้อยกลายเป็นสูง โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งขั้นสูง 51 ชนิด ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

ราคา ฿18,000.00 บาท

โปรแกรมวิเคราะห์ความเสี่ยง 13 โรคมะเร็ง และ 21 โรคที่พบบ่อย จากสารพันธุกรรม (DNA) โดยใช้การตรวจจากน้ำลาย

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็ง, โรคอัลไซเมอร์, โรคความจำเสื่อม และโรคหัวใจและหลอดเลือด

ราคา ฿29,000.00 บาท

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ช่วงนี้มี อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Diet) หลากหลายสูตรที่มีกระแสว่าช่วยในการลดน้ำหนักออกมามากมาย ทั้งที่มีการศึกษาวิจัยรองรับ มีการรีวิวตามอินเตอร์เนต

กินคลีน ออกกำลังกาย แต่น้ำหนักไม่ลดเลย! กำลังประสบปัญหาแบบนี้กันอยู่ใช่มั้ยคะ อันไหนที่ใครว่าดีเราก็ลองทำหมด

มาเช็คกันว่าในตู้เย็นบ้านเรามีครบรึยัง #มีแล้วก็สลับกินทุกวันด้วยนะจ๊ะ 😘 #ภูมิต้านทานต้องแข็งแรง #เราต้องสุขภาพดีไปด้วยกัน #ต้องไม่เครียดด้วยนะ 😆 1. กราโนล่า 🌾คือ ธัญพืชไม่ขัดสีอบแห้งหลากชนิด