Urine Organic Acid Testing

โปรแกรมที่ช่วยขับสารพิษและสิ่งเจือปนในร่างกายที่รับเข้ามาสะสมอยู่และไม่สามารถกำจัดออกได้เอง อันเป็นสาเหตุของการอักเสบและเจ็บป่วย

URINE ORGANIC ACID

messageImage_1590550984947

การที่มีสมดุลของกระบวนการต่างๆทีผิดปกติ อันเนื่องมาจาก ขาดวิตามิน แร่ธาตุ ทีจำเป็นต่อ กระบวนการต่างๆของร่างกาย ทําให้ปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้น ในกระบวนการต่างๆ ไม่สามารถ บอกได้ว่าร่างการของเราต้องการสารอาหารชนิดใด วิตามิน รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ ปริมาณเท่าไหร่ จึงจะเพียงพอและบอกถึง ความผิดปกติในแต่ละระบบของร่างกายได้อีกด้วย

กรดอินทรีย์ คือ สารที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึม ในระบบต่างๆของร่างกาย ซึ่งเป็นผลรวมของ กระบวนการทางเคมีทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ทั้งการย่อยอาหาร การผลิตพลังงาน การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมสมดุลกรดอะมิโน การทำงานของจุลชีพในลำไส้ รวมถึงระบบการกำจัดของเสียทางปัสสาวะ Issues Organic Acid can uncover

ดูดซึมดีไม่ดี ขับถ่ายไม่เป็นเวลา เรื่องไม่ปกติที่อาจเรื้อรัง

การตรวจหากรดอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Organic Profile) เป็นการตรวจ เพื่อแสดงถึงการทํางาน (metabolism) ของระบบ ต่างๆในร่างกายทำงานนปกติหรือไม่? โดยทำการตรวจวิเคราะห์ หากรดอินทรีย์ในปัสสาวะ มากกว่ า 50 ชนิด ที่เกิดขึ้น จาก กระบวนการย่อยสารอาหาร กระบวนการสร้างพลังงานของเซลล์ การสร้างสารสื่อประสาท การกําจัดสารพิษ สารที่ได้จากการเจริญเติบโตของจุลินทรย์ในระบบทางเดินอาหาร (Gut Ecosystem)

What is The Organic Acids Test?

การตรวจ Organic Acids Test ไม่ใช่การตรวจเพื่อการวินิฉัยโรค แต่เป็นการตรวจดูความสมดุลในกระบวนการเมตาบอลิซึม ของร่างกาย ผ่านการตรวจวัดระดับปริมาณกรดอินทรีย์ ที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการทำงานของร่างกายได้ในหลายระบบ ซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค หรือความผิดปกติ ตั้งแต่ระดับเซลล์ จนถึงการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่างๆ

เตรียมตัวอย่างไรก่อนตรวจ Urine Organic Acid
 1. ก่อนเก็บปัสสาวะ หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำก่อนนอน อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 2. หลีกเลี่ยงอาหารกลุ่ม แอปเปิ้ล องุ่น ลูกเกด ลูกแพร แครนเอบร์รี่ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
 3. ปัสสาวะก่อนเข้านอน
 4. งดทานวิตามินก่อนนอน
 5. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนการตรวจ
 6. หลีกเลี่ยงการทานอาหารมื้อหนัก,บุฟเฟ่ต์ ก่อนตรวจ
ผลการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยจาก Organic Acids Test บอกอะไร
 • ความผิดปกติในระบบเผาผลาญสารอาหาร (Energy Pathways)
 • การสร้างพลังงานในระดับเซลล์ (Mitochondrial Function)
 • สมดุลสารสื่อประสาท (Neurotransmitter Balance)
 • สมดุลจุลชีพในลำไส้ (Intestinal Microbial balance)
 • สารพิษและระบบการขับสารพิษ (Toxins & Detoxification)
Specimen Requirements

ปัสสาวะแรกในตอนเช้า ประมาณ 10 มิลลิลิตร ก่อนรับประทานน้ำและอาหาร โดยก่อนเก็บปัสสาวะ 48 ชั่วโมงควรเลี่ยงเลี่ยงการรับประทาน แอปเปิ้ล องุ่น ลูกเกด ลูกแพร์ แครนเบอร์รี่ และ น้ำแครนเบอร์รี่ ควรหลีกเสี่ยงอาหารเย็นมื้อหนัก และการออกกำลังกายหนัก ในคืนก่อนเก็บปัสสาวะ และควรหลีกเลี่ยงอาหารเสริมกลุ่มโปรตีน สมุนไพร หรือเห็ดทางการแพทย์ชนิดต่างๆด้วย

โปรแกรมนี้ตรวจวัดอะไรบ้าง
 • ประสิทธิภาพระบบเผาผลาญ (Metabolism) และการสร้างพลังงานในระดับเซลล์ (Mitochondrial Function)
 • ความต้องการวิตามิน ระดับอนุมูลอิสระ และการทำลายเซลล์ (Vitamins and Oxidative damage)
 • สมดุลสารสื่อประสาท (Neurotransmitter Balance)
 • ระดับสารก่อการอักเสบในระบบประสาทและสมอง (Brain Inflammation Markers)
 • สมดุลเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในลำไส้ (Gut Ecosystems)
 • สารพิษจากสิ่งแวดล้อม และระบบการขับสารพิษ (Environmental Toxins & Detoxification)
Benefits of Urine Organic Acids Test
 • ช่วยในการสืบหาต้นตอของปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากความไม่สมดุลของระบบเผาผลาญของร่างกาย
 • ช่วยในการวางแผนการรักษาหรือปรับสมดุลสุขภาพได้อย่างตรงจุด ทั้งปัญหาเรื่อง การลดน้ำหนักยาก อ่อนเพลียเรื้อรัง เจ็บปวดเรื้อรัง นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือ ลำไส้แปรปรวน
 • ช่วยบ่งชี้ความต้องการวิตามิน โปรตีน และแร่ธาตุภายในร่างกาย
 • บ่งบอกระดับความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากการทำลายของอนุมูลอิสระ ระดับการอักเสบเรื้อรังในระบบประสาทและสมอง ซึ่งอาจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติเรื้อรังหลายระบบ โรคเรื้อรังต่างๆ หรือแม้แต่โรคแพ้ภูมิตัวเองในระบบต่าง
 • เสริมประสิทธิภาพระบบขับสารพิษ
 • เสริมสร้างและปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน
 • ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง หรือโรคที่หาสาเหตุจากภายนอกไม่พบ
 • ช่วยในการเลือกชนิดและปริมาณวิตามิน และอาหารเสริมได้ถูกต้องตามความต้องการของแต่ละบุคคล
 • การใช้วิตามิน และอาหารเสริมที่ถูกต้องตามความต้องการของแต่ละบุคคล

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ