Urine Organic Acid Testing

โปรแกรมวิเคราะห์สมดุลในกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย ผ่านการตรวจระดับกรดอินทรีย์ที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงกระบวนการเผาผลาญระดับเซลล์ สมดุลสารสื่อประสาท สมดุลการขับสารพิษ และสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของการทำงานของร่างกายในระดับเซลล์จนถึงการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่างๆ

URINE ORGANIC ACID

messageImage_1590550984947

การที่ร่างกายขาดความสมดุล อันเนื่องมาจากระดับวิตามิน แร่ธาตุ ทีจำเป็นต่อ กระบวนการการทำงานในส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ ทําให้ปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้น ในกระบวนการต่างๆ สามารถบอกได้ว่าร่างการของเราต้องการสารอาหาร วิตามิน รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ ชนิดใดเพิ่มเติม และบอกถึงความผิดปกติซึ่งเป็นทีมาของอาการไม่พึงประสงค์เรื้อรังได้อีกด้วย

กรดอินทรีย์ดังกล่าว คือ สารที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึม ในระบบต่างๆของร่างกาย ซึ่งเป็นผลรวมของ กระบวนการทางเคมีทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ทั้งการย่อยอาหาร การผลิตพลังงาน การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมสมดุลกรดอะมิโน การทำงานของจุลชีพในลำไส้ รวมถึงระบบการกำจัดของเสียทางปัสสาวะ

การตรวจวิเคราะห์กรดอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Organic Profile) เป็นการวิเคราะห์ระดับการเผาผลาญ (metabolism) ในระดับเซลล์ สมดุลสารสื่อประสาท สมดุลการขับสารพิษ และสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ ซึ่งบ่งบอกถึงการทำงานของร่างกายในระบบต่างๆ ว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่?

โดยทำการตรวจวิเคราะห์ หากรดอินทรีย์ในปัสสาวะ มากกว่า 50 ชนิด ที่เกิดขึ้นจาก กระบวนการย่อยอาหาร กระบวนการสร้างพลังงานของเซลล์ การสร้างสารสื่อประสาท การกําจัดสารพิษ สารที่ได้จากการเจริญเติบโตของจุลินทรย์ในระบบทางเดินอาหาร (Gut Ecosystem)

โปรแกรมตรวจสารพิษ
What is The Organic Acids Test?

การตรวจ Organic Acids Test ไม่ใช่การตรวจเพื่อการวินิฉัยโรค แต่เป็นการเพื่อวิเคราะห์ความสมดุลในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย ผ่านการตรวจวัดระดับปริมาณกรดอินทรีย์ ที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการทำงานของร่างกายได้ในหลายระบบ และอาจใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค หรือความผิดปกติตั้งแต่ระดับเซลล์ จนถึงการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่างๆ

โปรแกรมนี้ตรวจวัดอะไรบ้าง
 • ประสิทธิภาพระบบเผาผลาญ (Metabolism) และการสร้างพลังงานในระดับเซลล์ (Mitochondrial Function)
 • ความต้องการวิตามิน ระดับอนุมูลอิสระ และการทำลายเซลล์ (Vitamins and Oxidative damage)
 • สมดุลสารสื่อประสาท (Neurotransmitter Balance)
 • ระดับสารก่อการอักเสบในระบบประสาทและสมอง (Brain Inflammation Markers)
 • สมดุลเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในลำไส้ (Gut Ecosystems)
 • สารพิษจากสิ่งแวดล้อม และระบบการขับสารพิษ (Environmental Toxins & Detoxification)
เตรียมตัวอย่างไรก่อนตรวจ Urine Organic Acid
 1. ก่อนเก็บปัสสาวะ หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำก่อนนอน อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 2. หลีกเลี่ยงอาหารกลุ่ม แอปเปิ้ล องุ่น ลูกเกด ลูกแพร แครนเอบร์รี่ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
 3. ปัสสาวะก่อนเข้านอน
 4. งดทานวิตามินก่อนนอน
 5. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนการตรวจ
 6. หลีกเลี่ยงการทานอาหารมื้อหนัก,บุฟเฟ่ต์ ก่อนตรวจ
Specimen Requirements

ปัสสาวะแรกในตอนเช้า ประมาณ 10 มิลลิลิตร ก่อนรับประทานน้ำและอาหาร โดยก่อนเก็บปัสสาวะ 48 ชั่วโมงควรเลี่ยงเลี่ยงการรับประทาน แอปเปิ้ล องุ่น ลูกเกด ลูกแพร์ แครนเบอร์รี่ และ น้ำแครนเบอร์รี่ ควรหลีกเสี่ยงอาหารเย็นมื้อหนัก และการออกกำลังกายหนัก ในคืนก่อนเก็บปัสสาวะ และควรหลีกเลี่ยงอาหารเสริมกลุ่มโปรตีน สมุนไพร หรือเห็ดทางการแพทย์ชนิดต่างๆด้วย

Benefits of Urine Organic Acids Test
 • ช่วยในการสืบหาต้นตอของปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากความไม่สมดุลของระบบเผาผลาญของร่างกาย
 • ช่วยในการวางแผนการรักษาหรือปรับสมดุลสุขภาพได้อย่างตรงจุด ทั้งปัญหาเรื่อง การลดน้ำหนักยาก อ่อนเพลียเรื้อรัง เจ็บปวดเรื้อรัง นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือ ลำไส้แปรปรวน
 • ช่วยบ่งชี้ความต้องการวิตามิน โปรตีน และแร่ธาตุภายในร่างกาย
 • บ่งบอกระดับความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากการทำลายของอนุมูลอิสระ ระดับการอักเสบเรื้อรังในระบบประสาทและสมอง ซึ่งอาจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติเรื้อรังหลายระบบ โรคเรื้อรังต่างๆ หรือแม้แต่โรคแพ้ภูมิตัวเองในระบบต่าง
 • ปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขับสารพิษ
 • เสริมสร้างและปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน
 • ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง หรือโรคที่หาสาเหตุจากภายนอกไม่พบ
 • ช่วยในการเลือกชนิดวิตามิน และอาหารเสริมได้ถูกต้องตามความต้องการของแต่ละบุคคล

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ