Detoxification Package

โปรแกรมตรวจสารพิษ ที่ช่วยเร่งระบบการขับของเสียจากระบบเผาผลาญ และสารพิษสะสมในร่างกาย ที่ได้รับเข้ามาจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุร่วมของการอักเสบและเจ็บป่วยเรื้อรังในระยะยาวได้

โปรแกรมตรวจสารพิษ Detoxification

โปรแกรมตรวจสารพิษ

คือ การกำจัดของเสียและสารพิษในร่างกาย ซึ่งร่างกายเราได้รับสารพิษต่างๆ ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่ปนเปื้อนมากับอาหาร ปนเปื้อนจากภาชนะที่ใส่อาหาร มลภาวะต่างๆ จากอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสารพิษที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเองจากการเผาผลาญอาหาร การต่อสู้กับเชื้อโรค การออกกำลังกาย และความเครียดในแต่ละวัน ผ่าน โปรแกรมตรวจสารพิษ ของ W9

สารพิษที่เพิ่มสูงขึ้นร่างกายขับออกไม่หมด

โดยปกติ ร่างกายเราจะมีการขับสารพิษ (Detox) เป็นประจำในทุกวัน ผ่านทาง

 • ทางระบบหายใจได้แก่ จมูก ไซนัส หลอดลม ปอด
 • ทางผิวหนังได้แก่ ทางเหงื่อ ต่อมไขมันใต้ผิวหนัง น้ำตา
 • ทางระบบปัสสาวะได้แก่ ทางปัสสาวะ
 • ทางเดินอาหารได้แก่ ทางอุจาระ ถุงน้ำดี ตับ
 • ทางระบบน้ำเหลือง
โปรแกรมตรวจสารพิษ

แต่บางครั้ง สารพิษที่ได้รับก็มากเกินไปจนร่างกายขับออกได้ไม่หมด จากคุณภาพอากาศที่แย่ลง 🌫 การรับประทานอาหารจากกล่องพลาสติก หรือกล่องโฟม ซึ่งมีสารสไตรีน และเบนซิน ปนเปื้อนออกมาจากการโดนความร้อนของอาหาร 🥡 หรือสารพิษโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว สารหนู อลูมิเนียม แคดเมียม ที่เข้าไปสะสมในร่างกาย ทั้งจากอาหาร ผัก ผลไม้ น้ำดื่ม และการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่อาจเลี่ยงได้🚿

โปรแกรมตรวจสารพิษ

หากคุณได้รับสารพิษในอัตราที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับที่ประสิทธิภาพการขับสารพิษของร่างกายจะสามารถขับออกได้ก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่หากคุณได้รับสารพิษในปริมาณที่ “มากเกิน” หรือในอัตราที่ “เร็วเกิน” กว่าที่ประสิทธิภาพการขับสารพิษของร่างกายจะขับออกได้ทัน อาจจะส่งผลให้เกิดการเสียสมดุลในร่างกาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุร่วมของอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น

 • เสมหะเยอะ
 • แพ้ง่าย
 • ปวดศีรษะบ่อย
 • เวียนศีรษะ
 • ปลายประสาทอักเสบ
 • ปวดท้อง
 • ปวดตามร่างกาย
 • หรือนอนหลับไม่สนิท

ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน ก็อาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังตามมาในอนาคตได้ การเข้ามาขับสารพิษ ผ่าน โปรแกรมตรวจสารพิษ ของ W9 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้

“อย่าปล่อยให้สารพิษสะสมอยู่ในร่างกายจนเกิดเป็นอาการเรื้อรัง”

📌 ทำให้รู้สึกอ่อนล้า เจ็บป่วยง่าย และเป็นสารก่อมะเร็ง
📌 มีผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนในร่างกาย
📌 มีผลกระทบต่อระบบประสาท
📌 มีผลกระทบต่อเม็ดเลือดแดง
📌 มีผลกระทบต่อการทำงานของตับและไต

ดังนั้น เราควรจะเริ่มจากการดูแลปรับสมดุลระบบขับสารพิษของร่างกายให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างทุกระบบของร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเลือกรับประทานอาหารบางอย่าง (Elimination Diet), การอดอาหารเป็นช่วงเวลา (Intermittent Fasting), การสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy), การกำจัดสารพิษโลหะหนักด้วยสารจับโลหะหนัก (Chelation Therapy), การรับวิตามินหรือสมุนไพรบำรุงตับ กระตุ้นกระบวนการขับสารพิษของตับ จะช่วยปรับสมดุลการขับสารพิษของร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รวมถึง การตรวจเช็กระบบการขับของเสีย (Detoxification) ของร่างกายให้เป็นปกติอยู่เสมอ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการขับสารพิษในร่างกาย จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้ท่ามกลาง Lifestyle ที่ต้องเผชิญกับสารพิษในทุกวัน

“หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยง”

ให้ W9 Wellness Center ดูแลระบบขับสารพิษของคุณนะคะ

แพ็กเกจและบริการที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมตรวจสารพิษ
Urine Organic Acid Test

วิเคราะห์ความสมดุลในกระบวนการขับสารพิษ ผ่านการตรวจวัดปริมาณกรดอินทรีย์ที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการทำงานของร่างกายได้ในหลายระบบ

โปรแกรมตรวจสารพิษ
Toxic Heavy Metal

โปรแกรมตรวจสารพิษโลหะหนัก เพื่อใช้ในการวางแผนการดูแลสุขภาพและขับสารพิษสำหรับคุณ ดูแลคุณด้วยแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง

โปรแกรมตรวจสารพิษ
Chelation Therapy

การให้คีเลชั่นบำบัดเป็นการกำจัดสารพิษโลหะหนัก โดยการใช้สารจับโลหะ (EDTA) ผสมกับวิตามินแร่ธาตุ ผ่านสารน้ำทางหลอดเลือดดำ เพื่อช่วยในการขับสารพิษโลหะหนัก

โปรแกรมขับสารพิษ
IV Drip Liver Detox

โปรแกรมให้วิตามินทางเส้นเลือด เพิ่มประสิทธิภาพการขับสารพิษจากตับ หมาะสำหรับผู้ที่พักผ่อนน้อย มีภาวะไขมันเกาะตับ และชอบสังสรรค์

โปรแกรมขับสารพิษ
Urban Toxic Prevention

โปรแกรมวิตามินสูตรเฉพาะของ W9 Wellness เพื่อดูการแลสุขภาพของคนเมืองที่วิถีชีวิตประจำวันหลีกเลี่ยงการเจอมลภาวะต่างๆทำได้ยาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการขับสารพิษ เพื่อให้การขจัดสารพิษทำได้ดียิ่งขึ้นขึ้น

โปรแกรมขับสารพิษ
Gut Microbiome DNA Test

ในร่างกายมนุษย์มีทั้งจุลินทรีย์ตัวดี และจุลินทรีย์ตัวร้าย จุลินทรีย์ตัวดีทำให้สุขภาพแข็งแรง จุลินทรีย์ตัวร้ายก่อโรค การตรวจจุลินทรีย์ ทำให้รู้ว่าร่างกายของเราขาดสมดุลอย่างไร

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ