Detoxification Package

โปรแกรมที่ช่วยขับสารพิษและสิ่งเจือปนในร่างกายที่รับเข้ามาสะสมอยู่และไม่สามารถกำจัดออกได้เอง
อันเป็นสาเหตุของการอักเสบและเจ็บป่วย

Detoxification คือ การกำจัดของเสียและสารพิษในร่างกาย ซึ่งร่างกายเราได้รับสารพิษต่างๆ ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่ปนเปื้อนมากับอาหาร ปนเปื้อนจากภาชนะที่ใส่อาหาร มลภาวะต่างๆ จากอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสารพิษที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเองจากความเครียดที่พบเจอในแต่ละวัน
โดยปกติ ร่างกายเราจะมีการขับสารพิษ (Detox) เป็นประจำในทุกวัน ผ่านทาง
  • ทางระบบหายใจได้แก่ จมูก ไซนัส หลอดลม ปอด
  • ทางผิวหนังได้แก่ ทางเหงื่อ ต่อมไขมันใต้ผิวหนัง น้ำตา
  • ทางระบบปัสสาวะได้แก่ ทางปัสสาวะ
  • ทางเดินอาหารได้แก่ ทางอุจาระ ถุงน้ำดี ตับ
  • ทางระบบน้ำเหลือง
หากคุณได้รับสารพิษในอัตราเทียบเท่ากับที่ประสิทธิภาพการขับสารพิษของร่างกายจะสามารถขับออกได้ก็จะไม่ก่อให้เกิดโรค แต่หากคุณได้รับสารพิษในปริมาณที่มากเกินที่ประสิทธิภาพการขับสารพิษของร่างกายจะขับออกได้ จะส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคตามมาได้
ดังนั้น เราควรจะเริ่มจากการดูแลปรับสมดุลระบบขับสารพิษของร่างกายให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างทุกระบบของร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การเลือกรับประทานอาหารบางอย่าง (Elimination Diet), การอดอาหาร (Intermittent Fasting), การสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy), การกำจัดสารพิษโลหะหนัก (Chelation), การรับวิตามินบำรุงตับ กระตุ้นกระบวนการขับสารพิษของตับ จะช่วยปรับสมดุลการขับสารพิษของร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยง”

ให้ W9 Wellness Center ดูแลระบบขับสารพิษของคุณนะคะ

แพ็กเกจและบริการที่เกี่ยวข้อง

OSBEIH07525
Urine Organic Acid Test

วิเคราะห์ความสมดุลในกระบวนการขับสารพิษ ผ่านการตรวจวัดปริมาณกรดอินทรีย์ที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการทำงานของร่างกายได้ในหลายระบบ

Toxic Heavy Metal
Toxic Heavy Metal

โปรแกรมตรวจสารพิษโลหะหนัก เพื่อใช้ในการวางแผนการดูแลสุขภาพและขับสารพิษสำหรับคุณ ดูแลคุณด้วยแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง

chelation
Chelation Therapy

การให้คีเลชั่นบำบัดเป็นการกำจัดสารพิษโลหะหนัก โดยการใช้สารจับโลหะ (EDTA) ผสมกับวิตามินแร่ธาตุ ผ่านสารน้ำทางหลอดเลือดดำ เพื่อช่วยในการขับสารพิษโลหะหนัก

Liver Detox
IV Drip Liver Detox

โปรแกรมให้วิตามินทางเส้นเลือด เพิ่มประสิทธิภาพการขับสารพิษจากตับ หมาะสำหรับผู้ที่พักผ่อนน้อย มีภาวะไขมันเกาะตับ และชอบสังสรรค์

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ