Detoxification Package

โปรแกรมที่ช่วยขับสารพิษและสิ่งเจือปนในร่างกายที่รับเข้ามาสะสมอยู่และไม่สามารถกำจัดออกได้เอง
อันเป็นสาเหตุของการอักเสบและเจ็บป่วย

Detoxification คือ การกำจัดของเสียและสารพิษในร่างกาย ซึ่งร่างกายเราได้รับสารพิษต่างๆ ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่ปนเปื้อนมากับอาหาร ปนเปื้อนจากภาชนะที่ใส่อาหาร มลภาวะต่างๆ จากอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสารพิษที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเองจากความเครียดที่พบเจอในแต่ละวัน
โดยปกติ ร่างกายเราจะมีการขับสารพิษ (Detox) เป็นประจำในทุกวัน ผ่านทาง
  • ทางระบบหายใจได้แก่ จมูก ไซนัส หลอดลม ปอด
  • ทางผิวหนังได้แก่ ทางเหงื่อ ต่อมไขมันใต้ผิวหนัง น้ำตา
  • ทางระบบปัสสาวะได้แก่ ทางปัสสาวะ
  • ทางเดินอาหารได้แก่ ทางอุจาระ ถุงน้ำดี ตับ
  • ทางระบบน้ำเหลือง
หากคุณได้รับสารพิษในอัตราเทียบเท่ากับที่ประสิทธิภาพการขับสารพิษของร่างกายจะสามารถขับออกได้ก็จะไม่ก่อให้เกิดโรค แต่หากคุณได้รับสารพิษในปริมาณที่มากเกินที่ประสิทธิภาพการขับสารพิษของร่างกายจะขับออกได้ จะส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคตามมาได้
ดังนั้น เราควรจะเริ่มจากการดูแลปรับสมดุลระบบขับสารพิษของร่างกายให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างทุกระบบของร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การเลือกรับประทานอาหารบางอย่าง (Elimination Diet), การอดอาหาร (Intermittent Fasting), การสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy), การกำจัดสารพิษโลหะหนัก (Chelation), การรับวิตามินบำรุงตับ กระตุ้นกระบวนการขับสารพิษของตับ จะช่วยปรับสมดุลการขับสารพิษของร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยง”

ให้ W9 Wellness Center ดูแลระบบขับสารพิษของคุณนะคะ

แพ็กเกจและบริการที่เกี่ยวข้อง

urine organic acid
Urine Organic Acid Test

วิเคราะห์ความสมดุลในกระบวนการขับสารพิษ ผ่านการตรวจวัดปริมาณกรดอินทรีย์ที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการทำงานของร่างกายได้ในหลายระบบ

Toxic Heavy Metal
Toxic Heavy Metal

โปรแกรมตรวจสารพิษโลหะหนัก เพื่อใช้ในการวางแผนการดูแลสุขภาพและขับสารพิษสำหรับคุณ ดูแลคุณด้วยแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง

chelation
Chelation Therapy

การให้คีเลชั่นบำบัดเป็นการกำจัดสารพิษโลหะหนัก โดยการใช้สารจับโลหะ (EDTA) ผสมกับวิตามินแร่ธาตุ ผ่านสารน้ำทางหลอดเลือดดำ เพื่อช่วยในการขับสารพิษโลหะหนัก

Liver Detox
IV Drip Liver Detox

โปรแกรมให้วิตามินทางเส้นเลือด เพิ่มประสิทธิภาพการขับสารพิษจากตับ หมาะสำหรับผู้ที่พักผ่อนน้อย มีภาวะไขมันเกาะตับ และชอบสังสรรค์

Urban Detox web
Urban Toxic Prevention

โปรแกรมวิตามินสูตรเฉพาะของ W9 Wellness เพื่อดูการแลสุขภาพของคนเมืองที่วิถีชีวิตประจำวันหลีกเลี่ยงการเจอมลภาวะต่างๆทำได้ยาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการขับสารพิษ เพื่อให้การขจัดสารพิษทำได้ดียิ่งขึ้นขึ้น

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ