ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

Pijak Wongvisit, MD.

SCHEDULE Day : Monday / Thursday

โรคเริมกับงูสวัด เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส กลุ่มที่เรียกว่า ไวรัสเฮอร์ปีส์ (Herpes