W9 Package & Services

Choose our Program

ตรวจฮอร์โมน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมที่ยกระดับการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมมากกว่าตรวจสุขภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ปัญหาอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ โดยการตรวจระบบฮอร์โมน ระดับวิตามิน การอักเสบเรื้อรัง และประสิทธิภาพการขับสารพิษ เพื่อวางแผนปรับสมดุลสุขภาพได้แม่นยำ

Submit now
โปรแกรมตรวจฮอร์โมน

โปรแกรมตรวจวัดระดับฮอร์โมน ควบคุมการดูแลสุขภาพและความอ่อนเยาว์ให้คงอยู่กับคุณได้นานที่สุด เพราะสมดุลฮอร์โมนคือกุญแจสำคัญของการชะลอวัยอย่างแท้จริง  ความแข็งแรงของสุขภาพเพิ่มเวลาการใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ

Submit now
Detoxification Program

โปรแกรมตรวจวัดประสิทธิภาพการขจัดของเสียของร่างกายที่ครอบคลุมทุกระบบลงลึกถึงระดับเซลล์ เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพของคุณทำได้อย่างตรงจุด เพราะร่างกายที่กำจัดของเสียได้ดีขึ้น ทำให้การทำงานของร่างกายกลับมามีประสิทธิภาพขึ้นได้อีกครั้ง

Submit now
ลดน้ำหนัก
Holistic Weight Management

ความเข้าใจผิดๆของการลดน้ำหนัก อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี โปรแกรมนี้ตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อทราบถึงปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญจากสาเหตุที่แท้จริงของข้อจำกัดแต่ละบุคคล เพื่อปรับวางแผนควบคุมน้ำหนักที่ทำได้จริง

Submit now
Vitamin & Nutrition Program

โปรแกรมที่ตรวจวิเคราะห์ระดับวิตามิน แร่ธาตุ และสารแอนติออกซิแดนท์ที่มีความจำเป็น แน่นอนการตรวจจึงจำเป็นก่อนการเสริมวิตามิน สร้างความเข้าใจรวมถึงความต้องการดูแลสุขภาพในแต่ละบุคคล เพื่อชะลอความเสื่อม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้

Submit now
Genetic Testing Program

โปรแกรมการตรวจเชิงลึกถึงระดับพันธุกรรม เพื่อให้สามารถวางแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเฉพาะบุคคลทำได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำมากขึ้น ทั้งในแง่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสม ทั้งด้าน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และ โรคร้ายที่ควรระวังเป็นพิเศษ

Submit now
Vitamin IV Drip Program

โปรแกรมการเสริมวิตามินเข้าสู่ร่างกายผ่านทางสายน้ำเกลือ ทำให้ร่างกายสามารถนำวิตามินเหล่านั้นไปใช้ได้ทันที เป็นทางเลือกเพื่อฟื้นฟูและเติมความสดชื่นให้กับร่างกายจากภายในสู่ภายนอก

Submit now
Special Treatments

โปรแกรมที่ล้ำสมัยที่เน้นการตรวจเพื่อหาต้นตอปัญหาสุขภาพที่แท้จริง เพื่อให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด และทำให้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเฉพาะบุคคลเพื่อสร้างสมดุลสุขภาพทำได้อย่างยั่งยืน

Submit now
Personalized Supplements

ปรับสมดุลจากภายในอย่างแท้จริง ลดการใช้ยา ด้วยสูตรวิตามินที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายมากที่สุด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาตร์ชะลอวัย

Submit now

W9 Philosophy
Invest in Health, Your Ultimate Wealth

W9 Philosophy
Invest in Health, Your Ultimate Wealth

บริการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
ครบวงจรในด้าน WELLNESS

W9 Wellness Center ให้บริการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกความต้องการแบบเฉพาะบุคคล แก้ปัญหาอาการไม่พึงประสงค์ที่เรื้อรังจนอาจเป็นความเคยชิน โดยตรวจเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุต้นตอที่แท้จริงของปัญหาสุขภาพ เน้นการตรวจสมดุลร่างกายเพื่อดูแลป้องกันก่อนการเกิดโรค
ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วย ให้ “คุณ” เป็นเจ้าของสุขภาพที่แข็งแรงและช่วยให้การชะลอวัยอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องใกล้ตัว

W9 Packages & Services

Choose Our Programs

ตรวจฮอร์โมน
1 of 9

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมที่ยกระดับการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมกว่าการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป วิเคราะห์ปัญหาอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ต่างๆ โดยการตรวจครอบคลุมถึงระดับฮอร์โมน ระดับวิตามินและแร่ธาตุจำเป็น และ ระดับสารบ่งชี้การอักเสบ เพื่อการวางแผนปรับสมดุลสุขภาพได้อย่างแม่นยำ

2 of 9

โปรแกรมตรวจฮอร์โมน

ฮอร์โมนแปรปวน สัญญาณจุดเริ่มต้นของความเสื่อมภายในร่างกาย การตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมน ช่วยควบคุมสุขภาพทั้งระบบและคงความอ่อนเยาว์ให้คงอยู่กับคุณได้นานที่สุด เพราะสมดุลฮอร์โมนคือกุญแจสำคัญของการชะลอวัยอย่างแท้จริง

3 of 9

Detoxification Program

โปรแกรมวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขจัดของเสียและสารพิษของร่างกายที่ครอบคลุมทุกระบบ ลงลึกถึงระดับเซลล์ เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพของคุณทำได้อย่างตรงจุดมากขึ้น เพราะร่างกายที่กำจัดของเสียได้ดี ช่วยให้การทำงานของร่างกายกลับมามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้อีกครั้ง

ลดน้ำหนัก
4 of 9

Holistic Weight Management

โปรแกรมที่เน้นตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาผลาญของร่างกาย เพื่อวางแผนการควบคุมน้ำหนักได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น และ เพื่อสร้างสมดุลระบบเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลชัดเจนและยั่งยืน

5 of 9

Vitamin & Nutrition Program

โปรแกรมตรวจระดับวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระในเลือด เพื่อใช้ปรับสมดุลสารอาหารให้เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายอย่างแท้จริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างเต็มกำลัง เปลี่ยนคุณให้เป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม

6 of 9

Genetic Testing Program

โปรแกรมการตรวจเชิงลึกถึงระดับพันธุกรรม เพื่อให้สามารถวางแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเฉพาะบุคคลทำได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำมากขึ้น ทั้งในแง่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสม ทั้งด้าน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และ โรคร้ายที่ควรระวังเป็นพิเศษ

7 of 9

Vitamin IV Drip Program

โปรแกรมการเสริมวิตามินเข้าสู่ร่างกายผ่านทางสายน้ำเกลือ ทำให้ร่างกายสามารถนำวิตามินเหล่านั้นไปใช้ได้ทันที เป็นทางเลือกเพื่อฟื้นฟูและเติมความสดชื่นให้กับร่างกายจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

8 of 9

Special Treatments

โปรแกรมที่ช่วยปรับสมดุล และฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย คัดสรรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ W9 Wellness เพื่อตอบโจทย์การดูแล และรักษาสุขภาพของคุณแบบเฉพาะบุคคล

9 of 9

Personalized Supplements

ปรุงวิตามินสูตรเฉพาะสำหรับคุณ จากผลการตรวจเลือด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การป้องกันและชะลอวัย ปรับสมดุลสุขภาพทุกระบบ เพื่อร่างกายคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Special offer

Get free Consultation with Doctor

  W9 Wellness Center

  Center of Holistic Wellness Lifestyle in Thailand

  Targeted and integrative treatment approaches for root causes of diseases

  In-depth review of physiology and pathophysiology treatments

  Comprehensive understanding of interconnected biological systems

  Targeted and integrative treatment approaches for root causes of diseases

  Focus on a person as a WHOLE

  Make use of ALL appropriate therapeutic approaches

  • Anti Aging
  • Food Intolerance
  • Holistic Weight Management
  Anti Aging
  Food Intolerance
  Holistic Weight Management
  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  เวชศาสตร์ชะลอวัย
  doctor

  ทางเลือกดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรค
  W9 Wellness Center ชั้น 3
  โรงพยาบาลพระรามเก้า

  ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์ เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันก่อนการเกิดโรคเพื่อสร้างสมดุลสุขภาพที่ทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีปราศจากโรค ให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการให้ได้นานที่สุด ภายใต้การดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การป้องกัน

  Testimonials

  What our
  customer say

  ได้ปรึกษาคุณหมอเพื่อทำ IV Drip สูตร Power Recharge ทดแทนวิตามินต่างๆ ที่หายไป ที่สำคัญให้นมลูกอยู่ก็ทำได้ คุณหมอเน้นอธิบายให้เราเข้าใจ คุยกับหมอสบายใจมาก

  จองเบ
  Jongbae Park และภรรยา
  23 March 2021

  อาการสำคัญคือมึนงงเสียการทรงตัว และชามากๆที่ปลายเท้าและขา และชาไปทั่วตัว อาการดังกล่าว ได้ลดลงไปอย่างชัดเจน ทำให้เดินได้อย่างมั่นใจ ออกกำลังได้มากขึ้น มีพลังคิดและทำ ในสิ่งที่ชอบๆได้เหมือนเดิมค่ะ ขอบคุณ คุณหมอ คุณพยาบาล ทุกท่านนะคะ

  รีวิวมาตรวจที่ W9 Wellness
  อารีย์
  15 March 2021

  เคล็ดลับผิวสวยใสจากภายในของพลอยยกให้การเติมวิตามินเลยค่ะ Secret Blink สูตรเฉพาะของที่นี่เค้าแนะนำเรื่องดูแลผิวโดยเฉพาะเลยค่ะ ด้วยความที่เราคิดว่าดูแลดีแล้วแต่อาจจะยังไม่ตรงจุดบวกกับช่วงนี้พลอยนอนน้อยแล้วรู้สึกผิวไม่ดีเหมือนแต่ก่อน เลยหันมาบูสต์ซะเลย แถมพลอยได้คุยปรึกษากับคุณหมอไอซ์ ซึ่งให้คำแนะนำดีมากๆ รู้จักร่างกายเชิงลึกยิ่งขึ้น ไม่อินไม่บอกต่อจริงๆนะ

  ploysha
  Ploysha Sha
  9 March 2021

  บริการดี คุณหมอก็แนะนำดีมาก ยิ่งตอนนี้มีโปรอีก🎉🎉🎉

  นภดล ตันติพงศ์อนันต์
  18 June 2020

  🙏ขอบคุณ..คุณหมอ และ W9 wellness Center ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพที่ดี รวมถึงบริการที่ดีสุดประทับใจจริงๆ ค่ะ ❤️❤️

  Tata-san Chan
  22 March 2020

  ได้รับคำปรึกษาและดูแลปัญหาอย่างดี​ หาก​มาใช้​บริการในขณะที่​ยังไม่มีปัญหาหรือ​มีปัญหาน้อยยิ่งจะดี​ เป็นการป้องกันล่วงหน้า​ก่อนป่วยครับ​ ที่ตรงใจคือไม่ต้องทานยา​ แต่ทานอาหารเสริม​ในรูปแบบต่างๆแทนครับ

  Somchai Sringkarrinkul
  1 March 2020

  บริการเยี่ยม คุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่น่ารักทุกท่าน ดีมากๆสำหรับการดูแลสุขภาพ ได้ความรู้เรื่องสิ่งที่เหมาะสมต่อร่างกายของตนเองอย่างยิ่ง แนะนำเลยค่ะ

  Ann Cheeptamrong
  2 March 2020

  Very friendly service and professionalism

  Ben Diskavin
  1 March 2020

  บริการดีมากคะ คุณหมอให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากคะ

  Lyn Chee
  15 February 2020

  นัดไปคุยกับคุณหมอบายมาเรียบร้อย คุณหมอน่ารัก ใจเย็น อธิบายข้อมูลได้ลึกซึ้ง ได้ความรู้มาเยอะเลย สถานที่สะอาด พยาบาล และพนักงานดูแลดีมาก ทำงานเยอะ ต้องดูแล ซ่อมแซมตัวเองบ้าง

  Pakorn Manorom
  13 February 2020

  บริการดีมากค่ะประทับใจมากค่ะ หมอแนะนำดีมากเลย

  Amonrat Monrat
  8 February 2020

  ผมรู้สึกทึ่งที่มี Urine Organic Acid Test หาสารสื่อประสาทสมอง จึงอยากมาทดสอบ บริการดีมากครับ

  Thongchai Pichitchaichana
  07 January 2020

  ผมว่าเป็นแนวทางเลือกการรักษาอีกทางหนึ่ง เป็นเชิญป้องกัน บวกรักษา ผมมาใช้บริการแล้ว confirm ว่าหลายอย่างดีขึ้น ไม่ว่าค่าน้ำตาล ไขมัน ที่สำคัญคือ ได้คุยกับหมออย่างละเอียด ถามได้ทุกเรื่อง เหมือรเรามีส่วนร่วม และตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ. อีกอย่างหนึ่งคือ เราจะรู้ว่าขาดวิตตามิน หรือฮอร์โมนอะไร เสริมตามที่ขาดครับ ชอบครับ 👍😁

  Pherapong Unchit
  27 January 2020

  คุณหมอได้ให้คำแนะนำ และอธิบายดีมากค่ะ

  고미인
  26 January 2020

  Thank you for the very warm welcome and informative session. I have received a very professional recommendation and will continue to work with the doctor to achieve my target results.

  Caroline D. Tye
  26 January 2020
  ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

  Add Line : @W9Wellness