• by W9Wellness
  • 27 มกราคม 2020
  • Post Views: 0

ผมว่าเป็นแนวทางเลือกการรักษาอีกทางหนึ่ง เป็นเชิญป้องกัน บวกรักษา ผมมาใช้บริการแล้ว confirm ว่าหลายอย่างดีขึ้น ไม่ว่าค่าน้ำตาล ไขมัน ที่สำคัญคือ ได้คุยกับหมออย่างละเอียด ถามได้ทุกเรื่อง เหมือรเรามีส่วนร่วม และตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ. อีกอย่างหนึ่งคือ เราจะรู้ว่าขาดวิตตามิน หรือฮอร์โมนอะไร เสริมตามที่ขาดครับ ชอบครับ 👍😁