Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content

Weight Management

โปรแกรมสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก หรือปรับสัดส่วนร่างกาย
ให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย
โดยจะเริ่มตรวจดูตั้งแต่ภาวะโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม
การควบคุมความอยากอาหาร การปรับระดับเมตาบอลิซึม
แนะนำรูปแบบการออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต
ในระยะยาว

Services

Weight Management

โปรแกรมสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก หรือปรับสัดส่วนร่างกายให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยโดยจะเริ่มตรวจดูตั้งแต่ภาวะโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมการควบคุมความอยากอาหาร การปรับระดับเมตาบอลิซึมแนะนำรูปแบบการออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตในระยะยาว

Services

Hormone
 • สมดุลของฮอร์โมนกับการเผาผลาญ
 • มวลกล้ามเนื้อน้อย
 • ทานอาหารน้อยลงแต่น้ำหนักก็ไม่ลด
Food
 • การแพ้อาหารแฝง
 • ตรวจการเผาผลาญสารอาหาร
 • ลดทุกส่วนแต่ยังอ้วนลงพุง
Performance Sensor
 • ออกกำลังกายหนักมากแต่ยังไม่ลด
 • ออกกำลังกายแล้วปวด ร่างกายไม่สดชื่น
Hormone
 • สมดุลของฮอร์โมนกับการเผาผลาญ
 • มวลกล้ามเนื้อน้อย
 • ทานอาหารน้อยลงแต่น้ำหนักก็ไม่ลด
Food
 • การแพ้อาหารแฝง
 • ตรวจการเผาผลาญสารอาหาร
 • ลดทุกส่วนแต่ยังอ้วนลงพุง
Performance Sensor
 • ออกกำลังกายหนักมากแต่ยังไม่ลด
 • ออกกำลังกายแล้วปวด ร่างกายไม่สดชื่น
×Close search
Search