ลดน้ำหนัก

โปรแกรมที่เน้นตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาผลาญของร่างกาย เพื่อวางแผนการควบคุมน้ำหนักได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น และ เพื่อสร้างสมดุลระบบเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลชัดเจนและยั่งยืน